nieuws

Meer productie hypotheken FGH

Archief

Aegon-dochter FGH Bank behaalde vorig jaar een lichte groei in haar nieuwe productie hypotheken.

De bank verleende vorig jaar voor f 2.167 (2.022) mln aan nieuwe hypothecaire kredieten. Het bedrag aan aflossingen en omzettingen van hypotheken daalde licht naar f 2.006 (2.127) mln. De hypotheekportefeuille groeide naar f 5.702 (5.541) mln, waarvan f 188 (0) mln voor rekening en risico van derden.
Steunpunten
FGH Bank wil de contacten met de vastgoedmarkt verder versterken door nog dit jaar commerciële steunpunten in het leven te roepen. Deze steunpunten worden in drie steden gevestigd: Groningen, Maastricht, en Rotterdam.
De brutowinst van de bank zakte naar f 115 (140) mln. De nettowinst kwam uit op f 85 (105) mln. De daling werd volgens de FGH veroorzaakt door een financiële reorganisatie: f 550 mln aan niet-rentedragend vermogen werd vervangen door rentedragend vermogen. De daaruit voortvloeiende extra rentelast van f 24,5 mln drukte het bedrijfsresultaat, aldus de bank.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.