nieuws

Levenbedrijf raast over grens f 30 mld premie

Archief

Levenbedrijf raast over grens f 30 mld premie

De 98 in Nederland actieve levensverzekeraars die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer zijn in 1996 gezamenlijk goed geweest voor een brutopremie-inkomen van ruim f 33 mld. Daarmee passeert de premie-omzet voor het eerst de grens van f 30 mld. De groei bleef met 10,8% wel achter bij die van vorig jaar (15,2%).
Het totale brutopremie-inkomen uit levensverzekeringen is in 1996 met f 3.231 mln gestegen tot f 33.044 (29.813) mln. In 1995 beliep de premiegroei nog f 3.928 mln. Ook in procenten blijft de premiegroei achter bij die van 1995: 10,8% tegen 15,2%. De grootste stijging ooit – zowel absoluut als procentueel – stamt uit 1990, toen de levenmarkt in één jaar tijd f 4,2 mld meer aan premie-inkomen mocht noteren.
De grootste groeifactor is andermaal de individuele beleggingsverzekering. Dit premie-inkomen uit individuele verzekeringen waarbij het beleggingsrisico voor rekening van de polishouder is, stijgt met 52% naar f 5.209 (3.425) mln. In 1995 en 1994 bedroeg de groei van deze categorie respectievelijk 81% en 63%.
Met name de individuele unit-linkedverzekeringen tegen koopsom nemen een vlucht. De premie-inkomsten van deze categorie komen uit op f 1.586 (918) mln: een stijging van 70,6%.
Individuele verzekeringen
De levenmarkt wordt gedomineerd door de individuele verzekeringen: 67,5% (65,8%) van het totale premie-inkomen is afkomstig uit individuele contracten. De beleggingsverzekering wint bij de particulier nog immer aan populariteit. De individuele levenmarkt is inmiddels voor 24% (18%) in handen van de beleggingsverzekering.
In absolute cijfers bedraagt het brutopremie-inkomen uit individuele verzekeringen met het beleggingsrisico voor de polishouder f 5.209 (3.425) mln. Daarvan is f 1.566 (918) mln afkomstig uit koopsompolissen en f 3.643 (2.507) mln uit overeenkomsten tegen periodieke premies.
De traditionele, particuliere markt groeit minder onstuimig. Het brutopremie-inkomen uit individuele guldensverzekeringen – met beleggingsrisico voor de verzekeraar – stijgt met 6% naar f 16.655 (15.727) mln. Daarvan is f 7.402 (7.066) mln afkomstig uit koopsompolissen: een stijging van 4,8%. De premiebetalende polissen brengen hier f 9.253 (8.661) mln aan brutopremies binnen: een stijging van 6,8%.
Collectieve verzekeringen
De collectieve contracten vormen 32,5% (34,2%) van de totale levenmarkt. In absolute cijfers gaat het hier om een premie-inkomen van f 10.539 (9.957) mln.
De collectieve contracten waarbij het beleggingsrisico voor rekening van de verzekeraar is, brengen f 6.587 (6.161) mln in: een stijging van 7%. Die groei wordt veroorzaakt door koopsommen, die goed zijn voor f 2.759 (2.135) mln premie (+29%). Het periodieke premie-inkomen uit collectieve levensverzekeringen (beleggingsrisico verzekeraar) loopt met 5% terug tot f 3.828 (4.026) mln.
De collectieve beleggingsverzekeringen zijn goed voor f 3.952 (3.796) mln: een stijging van 4%. Hiervan is de groei gelijkmatig over de periodieke premies – f 2.366 (2.275) mln – en de koopsommen – f 1.586 (1.521) mln – verdeeld.
Beleggingsverzekeringen
De levensverzekeringen met het beleggingsrisico voor rekening van de polishouder maken met een premie-inkomen van f 9.161 (7.221) mln inmiddels 28,2% (24,8%) van de totale levenmarkt uit.
Hiervoor is al aangegeven vooral de individuele beleggingsverzekeringen verantwoordelijk zijn voor die groei. Het marktaandeel van individuele beleggingsverzekeringen is gegroeid naar 16,1% (11,8%). De collectieve beleggingscontracten nemen 12,2% (13,0%) van de levenmarkt in beslag.
Brutopremies leven verdeeld per categorie 1996 1995 Groei in
% Periodieke premies individueel risico verzekeraar 9.253 8.661 6,8% individueel risico polishouder 3.643 2.507 45,3% collectief risico verzekeraar 3.828 4.026 -4,9% collectief risico polishouder 2.366 2.275 4,0% Totaal periodiek 19.090 17.469 9,3% Premies ineens individueel risico verzekeraar 7.402 7.066 4,8% individueel risico polishouder 1.566 918 70,6% collectief risico verzekeraar 2.759 2.135 29,2% collectief risico polishouder 1.586 1.521 4,3% Totaal koopsom 13.312 11.639 14,4% Totaal 32.402 29.108 Niet verantwoord 642 705 * Totaal levenmarkt 33.044 29.813 10,8% * In de acht levencategorieën (onderverdeeld in individueel en collectief, periodieke premies en premies ineens, risico verzekeraar en risico polishouder) is slechts f 32.402 mln van het totaal van f 33.044 mln verantwoord. Dit komt (1) omdat maatschappijen premies in een bepaalde categorie niet aan de Verzekeringskamer hoeven te rapporteren als die categorie minder dan 10% van het totale premie-inkomen van die maatschappij telt en (2) omdat vijf maatschappijen een deel van hun premie-inkomen onder de noemer ‘indirect bedrijf’ hebben geboekt.
Verdeling brutopremies leven risico verzekeraar – risico polishouder
Verzekeringen met beleggingsrisico voor verzekeraar 72% Individueel 51,4% Collectief 20,3% Verzekeringen met beleggingsrisico voor polishouder 28% Individueel 16,1% Collectief 12,2%

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.