nieuws

Kosten toezichthouder gaan hard omhoog

Archief

Sterk stijgende personeelskosten jagen de begroting van de Pensioen- en Verzekeringskamer omhoog. De toezichthouder denkt dit jaar f 51,2 mln nodig te hebben.

Grootste kostenpost op de begroting van de toezichthouder zijn de personeelskosten: f 37,3 mln. In 1999 was voor 155 personeelsleden (in fte) f 25,0 mln benodigd, ofte wel f 161.290 gemiddeld per medewerker. In 1998 bedroegen de personeelskosten f 21,9 mln voor 133 medewerkers (fte): gemiddeld f 164.662 per personeelslid. Over het jaar 2000 zijn nog geen cijfers bekend.
Volgens de begroting voor dit jaar moeten de onder toezicht staande verzekeraars f 27,2 mln bijdragen aan de kosten van de Pensioen- en Verzekeringskamer. In 1999 bedroeg die bijdrage nog f 18,8 mln, tegen f 17,0 mln het jaar daarvoor. De totale kosten over 1999 en 1998 kwamen uit op respectievelijk f 36,8 mln en f 32,5 mln.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.