nieuws

Jaarcijfers Geové

Archief

Geové heeft vorig jaar slecht geboerd: het nettoresultaat daalde van plus f 4,1 mln naar min f 4,9 mln.

Geové had in 1998 een totale omzet van f 187,8 (161,5) mln. Hiervan had / 156,1 mln betrekking op de particuliere verzekering. Dit is inclusief aanvullende ziekenfondsverzekeringen en het label Hooge Huys waarvoor Geové het risico draagt. Voorts had f 31,2 mln betrekking op het ziekenfonds. De overige activiteiten van Geové bestaan uit het aanbieden van reisverzekeringen, waarvoor Geové voor eenderde deel het risico draagt, van het aanbieden van verzuimcontracten die Geové voor 80% heeft herverzekerd en van het aanbieden van auto- en brandpolissen, die voor 100% zijn herverzekerd. Het facilitair bedrijf Topzorg had vorig jaar geen activiteiten meer.
Het technische resultaat van de groep bedroeg -f 12,0 (f 1,3). Het technisch resultaat van het particuliere bedrijf bedroeg -f 12,2 mln en van het ziekenfonds -f 0,2 mln.
Het nettoresultaat van het particuliere bedrijf kwam uit op -f 7,4 mln en van het ziekenfonds op / 1,5 mln. Het netto resultaat van de groep daalde van f 4,1 mln positief naar f 4,9 mln negatief.
Het aantal zorgverzekerden was eind vorig gestegen van 105.940 naar 142.005. Er waren 118.960 particuliere verzekerden, 6.640 standaard(pakket)polisverzekerden, en 16.396 ziekenfondsverzekerden.
Wat betreft de solvabiliteit: aanwezig was f 38,0 (42,0) mln, vereist was / 26,4 (23,2) mln.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.