nieuws

‘Intermediair wil meer overleg met rechtsbijstandverzekeraar’

Archief

Rechtsbijstandverzekeraars dienen eerst telefonisch overleg plegen met het intermediair voordat zij een verzoek tot rechtsbijstand afwijzen. Deze aanbeveling doet adviesbureau Dullemond & Oosterbaan.

Bij bedrijfs- en gezinsrechtbijstandverzekeringen komt het regelmatig voor, dat tussenpersonen – onder verwijzing naar de polisvoorwaarden – nul op het rekest krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar, zegt D & O.
De ‘formele’ brief die de rechtsbijstandverzekeraar daarover stuurt naar het intermediair is veelal sterk juridisch van karakter en laat weinig ruimte voor nuancering. Uit onderzoek is volgens D & O naar voren gekomen, dat 61% van de geënquêteerde tussenpersonen het op prijs zou stellen als vóór het afwijzen van een aangemelde zaak eerst telefonisch overleg is geweest met de rechtsbijstandverzekeraar.
“Door dergelijke procedure-afspraken te maken, kunnen eventuele verkeerde interpretaties van de verzekeraar worden hersteld. Tevens wordt voorkomen dat de tussenpersoon voor een voldongen feit wordt gesteld”, aldus D & O.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.