nieuws

Intermediair kan scoren met Poortwachters-informatie

Archief

Van de kleine bedrijven stelt 62% het op prijs om via zijn assurantietussenpersoon informatie te krijgen over de ‘Poortwachterswet’. Dit blijkt uit een Nipo-enquête in opdracht van Avéro Achmea.

De kleine bedrijven met nog geen twintig werknemers willen graag door het intermediair geïnformeerd worden, maar van hen voelt slechts 45% er voor om zich door het intermediair te laten ondersteunen bij het opstellen van het dossier en het reïntegratieplan. Bij middelgrote bedrijven met twintig tot honderd werknemers zijn deze percentages 50% respectievelijk 35%. Bij grote bedrijven met meer dan honderd werknemers is dit 28% respectievelijk 12%.
De voorlichting over de ‘Poortwachterswet’ wordt overigens onvoldoende geacht. Van de kleine werkgevers is 44% niet tevreden, van de middelgrote 22%, en van de grote is 16% niet tevreden.
Van de geënquêteerde bedrijven sluit 57% verzekeringen via het intermediair, 24% bij een verzekeraar, 19% via een bank. Van hen heeft 20% een contract met de arbodienst gesloten via het intermediair, 37% heeft dit gedaan via een verzekeraar, en 16% via een bank.
Niet alle werkgevers beseften vorige maand dat op 1 april de nieuwe ‘Poortwachterswet’ zou ingaan en dat daardoor iets voor hen zou veranderen. De grote werkgevers wisten het vrijwel allemaal (bijna 100%), maar bij de middelgroten was dit 87% en bij de kleinen 67%. De grote werkgevers hadden dan ook wel maatregelen getroffen (70%), maar van de middelgrote bedrijven was dit slechts 48% en van de kleine werkgevers slechts 17%.
Dat de ‘Poortwachterswet’ werkgevers die onvoldoende meewerken sancties kan opleggen, zoals een jaar extra doorbetaling van het loon (uitstel van de WAO-datum) weten ook niet alle werkgevers. Van de kleine werkgevers weet slechts 30% dit, van de middelgrote 50% en van de grote 77%.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.