nieuws

Insurance-managers van topconcerns richten eigen belangenvereniging

Archief

op

In februari jl. is opgericht de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers (Narim). De Narim is opgericht op grond van een onderzoek bij bedrijven dat een grote belangstelling uitwees voor een dergelijke organisatie, zegt secretaris G.H. Rang, werkzaam bij Bijenkorf Beheer.
Uitsluitend kunnen lid worden managers die risk- en insurance management als hoofdtaak hebben. De nadruk ligt daarbij op financieel-economische aspecten, waardoor het insurance-management tot hun hoofdverantwoordelijkheid behoort.
Het doel van de vereniging is als volgt geformuleerd: vergroten van kennis omtrent risicobeheer bij het bedrijfsleven en het behartigen van de gemeenschappelijke verzekeringsbelangen van de ondernemingen die via de leden zijn aangesloten.
De Narim zal volgens Rang niet alleen het gebied bestrijken van de materiële risico’s (gebouwen, goederen, bedrijfsschade, aansprakelijkheid) maar ook employee benefits. Door de privatisering van de ziektewet en de afslanking van de WAO krijgt de insurance manager steeds meer bemoeienis met de verzekering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zegt Rang.
De vereniging zal contacten onderhouden met nationale en internationale overheidsorganen, verzekerings- en risk management-instanties en opleidingsinstituten.
Initiatief
De vereniging is tot stand gekomen op initiatief van het AOG (Assurantie- en Risk-management Overlegorgaan Grootondernemingen) en de NRIMG (Nederlandse Risk- en Insurance Managers Groep). Deze twee belangenverenigingen hebben een besloten karakter. Ze hebben aan het ledental een grens gesteld waardoor de toelatingsmogelijkheden beperkt zijn.
Door de oprichting van de Narim kunnen nu ook risk- en insurancemanagers lid worden die niet bij deze verenigingen terecht konden.
De eerste vergadering, een combinatie van de eerste ledenvergadering en een openbare vergadering, zal midden mei worden gehouden.
Het voorlopig bestuur bestaat uit: D. Vlasblom (Dow Europe), voorzitter; G.H. Rang (Bijenkorf Beheer), secretaris; V.H.C.M. van Bommel (Ahold), penningmeester; drs A.W. van Blitterswijk (Unilever); W.K. Lengton (Fokker); R. Willemse (Van Ommeren).
Het secretariaat van de Narim heeft het voorlopig adres: Postbus 12035, 1100 AA Amsterdam, tel. 020-563.0184, fax 020-691.1733.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.