nieuws

ING Nederland: ruim 9% meer brutopremie-inkomen

Archief

ING Nederland: ruim 9% meer brutopremie-inkomen

De omzet van ING Verzekeringen in ons land steeg naar f 20.614 (18.397) mln. Het brutopremie-inkomen steeg met 9,2% naar f 11.693 (10.711) mln. De brutowinst in verzekeringen groeide naar f 1.876 (1.620) mln.
De brutopremie uit levensverzekeringen van ING in ons land groeide met 10,5% naar f 8.691 (7.866) mln. Voor deze groei hebben zowel het individuele bedrijf als het collectieve bedrijf gezorgd. Het brutoresultaat steeg met 10,7% naar f 1.017 (919) mln. “Alle Nederlandse bedrijven droegen daaraan bij”, zei scheidend bestuursvoorzitter Aad Jacobs, die begin juni wordt opgevolgd door Godfried van der Lugt.
Het brutopremie-inkomen van voormalige greenfields overschreed de grens van f 3 mld en bedroeg 14% van het totale levenpremie van ING wereldwijd.
Het resultaat van (ex-)greenfields, inclusief het Japanse levenbedrijf, daalde tot f -92 mln, mede door aanloopverliezen bij nieuw gestarte bedrijven.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van ING Nederland boekte een brutopremie van f 3.002 (2.845) mln, 5,5% meer dan in het jaar ervoor. Deze groei was vooral te danken aan de forse expansie in de branche Inkomen/Ongevallen (ziektewetproducten).
De brutowinst ligt fors hoger, aldus ING, met name door de resultaten van de motorrijtuigentekening en de inkomens- en ongevallenverzekeringen. In ziektekosten daarentegen liep het resultaat sterk terug als gevolg van een hogere schade- en kostendruk.
Assurantiebedrijf
De provisie van het assurantiebedrijf groeide met 39% naar f 146 (105) mln. Het aandeel van de ING-kantoren in de nieuwe productie van individuele schade- en levensverzekeringen van Nationale-Nederlanden nam toe met 11% (8%). Inclusief de Postbank is dat volgens bestuursvoorzitter Aad Jacobs 12%. “Samen vormen ING en Postbank een middelgrote verzekeraar en dat is geruisloos gegaan wat betreft de tussenpersonen.”
De bancaire kredietverlening in ons land nam toe naar f 176,7 (152,8) mld, waarvan f 88,8 (74,5) mld aan particulieren.
Scheidend bestuursvoorzitter Jacobs: “ING en Postbank vormen samen middelgrote verzekeraar”.
ING wereldwijd
Wereldwijd boekte ING vorig jaar in verzekeringen een omzet van f 46.107 (35.867) mln. Het brutopremie-inkomen beliep f 31.612 (24.322) mln, waarvan f 23.758 (17.135) mln uit levensverzekeringen en f 7.854 (7.187) mln uit schadeverzekeringen. De kosten van het verzekeringsbedrijf namen toe met 20,5% naar f 6.722 (5.577) mln, onder meer door reservering van f 200 (280) mln voor informatietechnologie, reorganisaties, introductie euro, en de millenniumproblematiek. De brutowinst steeg naar f 2.921 (2.498) mln, waarvan f 1.317 (1.207) mln in leven- en f 567 (437) mln in schadeverzekeringen. Het resultaat verzekering algemeen (dividendopbrengsten en intrestbaten op ingehouden winst) beliep f 1.037 (854) mln, na aftrek van f 100 mln als reserve voor het geval de marktrente in bepaalde landen (Canada, Japan, en Spanje) beneden de aan polishouders gegarandeerde rekenrente (Nederland: 4%) komt. Een overzicht van de resultaten per branche: 1997 1996 brand 125 -3 transport 23 22 motorrijtuigen 100 131 ziektekosten 24 -23 ongevallen 224 215 varia -4 12 indirecte zaken 75 83 totaal 567 437
Aad Jacobs: “ING en Postbank samen middelgrote verzekeraar”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.