nieuws

Groei garanties Interborg

Archief

Interborg is in 1995 verder gegroeid. De nieuwe produktie van garanties bedroeg vorig jaar f 913 (843) miljoen. Hierdoor steeg het saldo uitstaande garanties naar 1,2 (1,1) miljard.

Het bedrijfsresultaat van Interborg groeide naar f 1,8 (1,6) mln. De netto winst bedroeg f 1,2 (1,0) mln. Interborg verleent voornamelijk garanties aan bedrijven in de bouwnijverheid, handel en transport. Het bruto premie-inkomen bedroeg in 1995 f 7,2 (7,5) mln, waarvan f 6,5 (6,6) voor herverzekeraars.
Aandeelhouders van Interborg zijn naast de zeven directieleden en medewerkers zelf (30%): Bloemers Nassau Groep, Centraal Beheer Schade, participatiemaatschappij IPM, Aegon-dochter Moira en herverzekeraar Münchener Rück.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.