nieuws

Goudse vernieuwt Zorg Advies Polis

Archief

De Goudse heeft de Zorg Advies Polis gewijzigd. De belangrijkste wijziging is, dat de topvariant Excellent is vervangen door de Passe-partout.

De Zorg Advies Polis bestaat nu uit de drie varianten Basis, Optimaal en de topdekking Passe-Partout. Bij alle drie de varianten heeft de verzekerde vier strip-opties voor premiekorting (in totaal 21%) en de keus uit zes eigen-risicobedragen. Verzekerden kunnen zonder medische waarborgen wisselen van variant en/of strip-opties, tenzij de bestaande situatie langer dan twee jaar duurt en er wordt gekozen voor een duurdere variant en/of meer strippen. De strip-opties leveren (bij het weglaten) de volgende kortingen op: huisarts 5%, Geneesmiddelen 6%, bevalling en kraamzorg 6%, alternatieve geneeswijzen en paramedische hulp 4%.
Gekozen kan worden voor de volgende eigen-risicobedragen: e 125, e 250, e 500, e 1.00, e 1.500 en ‘geen eigen risico’. Het eigen risico geldt niet voor geneesmiddelen.
Er wordt voor maximaal twee kinderen premie betaald.
Facultatief kan een dekking worden gesloten voor niet-spoedeisende medische hulp in het buitenland. Hierbij geldt (voor alle drie de varianten) een premieopslag van 6%.
Premievoorbeeld
De premievoorbeelden die volgen hebben betrekking op de nieuwe Passe-partout. Een 34-jarige man die kiest voor een eigen risico van e 500 en afziet van de dekking voor kraamzorg betaalt voor deze topdekking een maandpremie van e 82,7 (( 182,25) Een gezin bestaande uit 34-jarige ouders en twee kinderen, dat kiest voor een eigen risico van e 500 en geen strip-opties schrapt, betaalt een maandpremie van e 299 (( 659). In beide voorbeelden is uitgegaan van de standaardregio (dus zonder eventuele regiokortingen).
Tandarts
Aanvullend kunnen drie tandartspakketten worden gesloten: het A-, B- of C-pakket. Het A-pakket vergoedt 80% van de belangrijkste kosten, het B-pakket vergoedt 80% maar heeft een ruimere dekking en het C-pakket heeft een ruimere dekking met een vergoeding van 100% van de kosten. De maandpremies voor deze pakketten zijn (ongeacht de combinatie met de dekkingsvariant): A e 7 (( 15,43), B e 14 (( 30,85)en C e 19 (( 41,88).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.