nieuws

Fraaie winstcijfers verzekeraars in 1995

Archief

De verzekeringswereld heeft in 1995 uitstekend geboerd. Volgens de ‘Financiële gegevens levens- en schadeverzekeraars 1995’ van de Verzekeringskamer (VK) steeg de nettowinst van de levensverzekeraars naar ruim f 3 miljard en verdubbelde de winst van de schadeverzekeraars naar ruim f 1,5 mld.

De nettowinst van de 94 in de VK-statistiek verwerkte levensverzekeraars bedroeg in 1995 f 3.051 mln (f 2.300 mln in 1994). Het bruto premie-inkomen steeg naar f 30.427 (27.467) mln, de spaarstortingen bedroegen f 949 (789) mln. De omzet van de verzekeringen waarbij het beleggingsrisico voor rekening is van de polishouder – unit-linked en spaarkas – groeide met liefst 34% (50%). Het aandeel in het totale individuele bedrijf kwam hiermee op 18%.
Het aansprakelijk vermogen van de levensverzekeraars – inclusief het vermogensoverschot van bijkantoren van buitenlandse verzekeraars – steeg naar ruim f 30 (24) mld: gelijk aan 12,1% (10,5%) van de technische voorzieningen eigen rekening. De solvabiliteitsmarge verbeterde van 2,3 naar 2,8.
Schade
De driehonderd schadeverzekeraars hielden het in 1993 ingezette resultaatherstel vast. Bij een licht stijgend premie-inkomen tot f 27.381 (26.079) mln verdubbelde het resultaat tot f 1.509 (754) mln. Het technische resultaat verbeterde eveneens sterk tot f 1.221 (346) mln.
De grootste en tegelijkertijd best renderende schadebranche is ongevallen en ziekte. Het premie-inkomen steeg tot ruim f 11,5 (11,0) mld, terwijl het resultaat uitkwam op f 938 (729) mln. Motorrijtuigen bleef het zorgenkindje met een negatief resultaat van f -121 (-453) mln bij een premie-inkomen van f 6,5 (6,1) mld.
De verdeling van de brutopremies en de technische resultaten per branche over 1995 (1994) ziet er als volgt uit: ongevallen en ziekte f 11.514 (10.977), f 938 (729) mln; motorrijtuigen f 6.487 (6.056) mln, f -121 (-453) mln; transport f 1.116 (1.097) mln, f 48 (55) mln; brand f 5.205 (4.928), f 335 (170) mln; overige f 3.058 (3.021), f 21 (75) mln.
Het aansprakelijk vermogen nam toe tot f 13,9 (12,6) mld. De verhouding van het aanwezige aansprakelijke vermogen en de vereiste solvabiliteit verbeterde licht tot 3,6 (3,5).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.