nieuws

Flinke winststijging bij aanvullend bedrijf Trias

Archief

Bij de aanvullende verzekeraar van Trias steeg vorig jaar het premie-inkomen met 34% naar e 43,5 mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 4,3 mln, het nettoresultaat steeg van e 2,0 mln naar e5,5 mln.

Trias heeft in het aanvullende bedrijf ook de particuliere hoofdverzekeringen ondergebracht. Het gaat om standaard(pakket)polissen en maatschappijpolissen die voor 100% zijn herverzekerd bij De Goudse. Vorig jaar overwoog Trias nog om zelf risicodrager te worden voor de hoofdverzekeringen, maar dit plan is inmiddels van de baan. Van het brutopremie-inkomen had e 36,1 (30,1) mln betrekking op aanvullende verzekeringen. Een bedrag van e 7,4 (2,3) mln werd afgedragen aan herverzekeraar De Goudse en aan de pool van standaard(pakket)polissen.
Het schadebedrag kwam uit op e 26,4 (22,9) mln. Dit bedrag is inclusief uitgaven en ontvangsten in verband met genoemde herverzekering en pooling. Inclusief de bedrijfskosten, die e 5,7 (5,2) mln bedroegen, kwamen de totale lasten op e 32,1 (28,1) mln.
Het technisch resultaat kwam uit op e 4,3 (2,4) mln. De opbrengsten uit beleggingen bedroegen e 0,85 (0,91) mln. Aan overige baten, onder meer uit bemiddeling, werd een bedrag verkregen van e 0,5 (0,07) mln. Tezamen met andere lasten kwam het niet-technisch resultaat uit op e 1,1 (-0,4) mln. Het netto-resultaat steeg hiermee van e 2,0 mln naar e 5,5 mln.
Het eigen vermogen van het aanvullende bedrijf steeg van e 21,6 mln naar e 27,0 mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had een inkomen van e 498,6 (456,5) mln. Hiervan had e 48,8 (47,2) mln betrekking nominale premie. Aan schades werd e 478,5 (430,4) uitgekeerd. Het technisch resultaat kwam uit op e 2,4 (9,2) mln. De beleggingsopbrengsten bedroegen e 1,1 (1,4) mln. Het nettoresultaat halveerde tot e 1,6 (3,1) mln. Het eigen vermogen van het ziekenfonds steeg van e 67,3 mln naar e 71,2 mln.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.