nieuws

Europese verzekeraars boeken meeste premiegroei in Leven

Archief

Volgens de Europese verzekeraarsorganisatie CEA heeft de bedrijfstak vorig jaar _ 978 (917) mld aan brutopremie-inkomen geboekt, 6,6% meer dan in 2004.

De levenpremies namen 8,4% toe tot _ 599 mld en de omzet uit schadeverzekeringen pluste 4,0% tot _ 379 mld. Gecorrigeerd voor inflatie resteert daarvan in Leven 6,2% en in Schade 1,8%.
De EU-landen zijn goed voor 94,6% van de totale premieomzet; de eurolanden nemen 66,1% voor hun rekening. De productiegroei in de twaalf landen die de euro voeren is zo’n 2% groter dan gemiddeld in Europa. Dat verschil komt volledig op het conto van de levenbranche, want in Schade groeien de eurolanden 0,5% minder hard dan het Europese gemiddelde. Bij de CEA zijn verzekeraarsorganisaties uit 33 landen aangesloten.
Prestaties Nederland
Afgezet tegen de continentale cijfers doet ons land het benedengemiddeld; de groei in premievolume ligt met 2,0% zo’n 4,5% lager. Ons land is met een premieomzet van _ 49,7 mld goed voor 5,1% (2004: 5,3%) van de Europese markt. De matige prestaties worden juist mede veroorzaakt door een daling van het premie-inkomen in Leven (-0,5%). Met Zwitserland is ons land het enige in Europa dat vorig jaar een daling van het premie-inkomen Leven boekte. Ook in Motorrijtuigen krimpt het premievolume (-0,2%). Een bovengemiddelde groei boekt ons land in de branches Transport (7,3%) en Ongevallen & ziekte (7,7%).
Na het Verenigd Koninkrijk (aandeel 22,6%), Frankrijk (17,9%), Duitsland (16,1%) en Italië (11,2%) is Nederland de grootste verzekeringsmarkt van Europa. Spanje is nummer zes met een nauwelijks kleiner marktaandeel van 5,0%.
Beleggingen
De beleggingen van de Europese verzekeringsindustrie vertegenwoordigen een waarde van _ 6.371 mld. Daarmee is de gezamenlijke waarde, na inflatiecorrectie, vorig jaar met 8,3% gestegen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.