nieuws

Diverse certificaten zijn om te ruilen voor WFT-modules

Archief

Financiële dienstverleners hebben sinds 1 oktober de mogelijkheid om eerder behaalde certificaten om te ruilen voor WFT-modules. Voorwaarde is dat de aanvraag daarvoor moet zijn ingediend bij een erkend exameninstituut en dat de certificaten verworven moeten zijn tussen 1 januari 2000 en 1 oktober 2007.

Een andere voorwaarde is dat de certificaten vermeld staan in de Transponeringstabel of de Regeling aanwijzing diploma’s financiële dienstverlening. De dispensatie geldt verder uitsluitend voor onderdelen van WFT-Volmacht Schade, WFT-Volmacht Leven, WFT-Hypothecair krediet of WFT-Leven.
Vóór 2000
Deze regeling is speciaal bedoeld om te voorkomen dat tussenpersonen die bijvoorbeeld nog niet over alle A-certificaten plus het getuigschrift Gevolmachtigd Agent (GA) beschikken, opnieuw het diploma WFT-Volmacht Schade of WFT-Leven moeten halen, aldus het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).
De exameninstituten controleren de certificaten en reiken ook de diploma’s uit wanneer een tussenpersoon de andere tentamens van de module heeft afgelegd.
Wanneer een financiële dienstverlener over een certificaat van vóór 1 januari 200o beschikt, moet het exameninstituut het dispensatieverzoek mét werkgeversverklaringen ter goedkeuring voorleggen aan het CDFD.
De volledige dispensatieregeling is te zien op en te downloaden via www.cdfd.nl.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.