nieuws

De Hoop heeft last van achterstanden

Archief

De Hoop, verzekeraar van buitengewone levenrisico’s, heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van f 4,0 (7,4) mln.

Vooral de post ‘resultaat op sterfte, bijverzekeringen en mutaties’ werd negatief beïnvloed door achterstanden in de administratie van de posten aanbrengende maatschappijen. De Hoop incasseerde daardoor 4,2% minder brutopremies: f 12,1 (12,6) mln, waarvan f 0,3 (0,2) mln uit koopsommen. Na herverzekering resteert een premie-inkomen van f 9,3 mln voor eigen rekening.
Door meer expiraties van polissen en meer afgekochte polissen kwam het totale bedrag aan uitkeringen op f 11,3 (10,9) mln. Het bruto technisch resultaat daalde tot f 4,7 (7,2) mln. De nettowinst van De Hoop wordt vrijwel volledig als dividend uitgekeerd aan de drie aandeelhouders (elk 33,3%): Onderlinge ‘s-Gravenhage, Aegon en Nationale-Nederlanden.
De nieuwe productie van De Hoop steeg vorig jaar met 23% tot f 97,0 mln aan verzekerd kapitaal. Achterstallige posten uit 1999 – toen de productie boekhoudkundig nog met 18% was gedaald – zorgden onder meer voor dit groeicijfer. De totale portefeuille is nu f 659 (652) mln verzekerd kapitaal groot. De solvabiliteit is f 125,4 mln, waar slechts f 5,1 mln vereist is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.