nieuws

De Friesland Particulier sluit verliesjaren af

Archief

Het particuliere bedrijf van De Friesland, dat in 2002 een verlies had van e 14 mln (en in 2001 van e 2 mln) maakte vorig jaar e 2 mln winst. Het concernresultaat verbeterde van e -40 mln naar e 12 mln.

Uit particuliere hoofdverzekeringen (ondergebracht in de OWM De Friesland Particulier) had De Friesland in 2003 een brutopremie-inkomen (inclusief bijdragen uit de WTZ-pool) van e 59,8 (51,6) mln. Met uitkeringen was een bedrag gemoeid van e 54,7 (49,7) mln, hetgeen neerkomt op 91% (96%) van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 6,0 (5,6) mln.
Het technisch resultaat steeg van e -10,0 mln naar e 0,09 mln en het nettoresultaat verbeterde van e -14,0 mln naar e 2,1 mln.
Aanvullend bedrijf
De aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen (ondergebracht in de OWM Ziektekostenverzekering De Friesland) leverden een premie-inkomen op van e 39,5 (36,0) mln. Aan uitkeringen werd e 28,0 (26,4) mln uitgegeven, hetgeen 71% (73%) is van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 5,8 (5,5) mln. Het technisch resultaat nam toe van e 2,9 mln tot e 6,2 mln. Het nettoresultaat steeg van e -15,5 mln naar e 9,8 mln.
Reisverzekeraar
De Friesland Reisverzekering had een brutopremie-inkomen van e 1,3 (1,2) mln. De schadekosten bedroegen e 0,9 (0,8) mln, wat neerkomt op 73% (70%) van het premie-inkomen. De uitkeringskosten bedroegen e 0,2 (0,2) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 0,1 (0,1) mln en het nettoresultaat op e 0,1 (0,09) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds, de OWM De Friesland Zorgverzekeraar, had een inkomen van e 538,4 (486,3) mln uit nominale premies en bijdragen uit de ziekenfondskas. De schadekosten beliepen e 520,7 (468,1) mln, wat neerkomt op 97% (96%) van het inkomen. Met bedrijfskosten was e 20,3 (19,5) mln gemoeid. Het technisch resultaat verbeterde van e -3,9 mln naar e -1,1 mln. Het nettoresultaat steeg van e -7,9 mln naar e -0,1 mln.
Het gehele concern, inclusief bemiddelingsactiviteiten, had een inkomen van e 656,4 (580,7) mln. De netto-opbrengsten uit beleggingen stegen van e-30,2 mln naar e 7,0 mln.
Het technisch resultaat verbeterde van e -10,2 mln naar e 6,9 mln en het nettoresultaat steeg van e -39,8 mln naar e 12,3 mln. Het eigen vermogen van de groep steeg naar e 112,7 (100,4) mln.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.