nieuws

Cao-verlenging bij Centraal Beheer

Archief

Met het oog op de ontwikkeling van een cao voor het gehele Achmea-concern, wordt de bestaande ondernemingscao van Centraal Beheer met negen maanden verlengd tot 1 januari.

De werknemers van Centraal Beheer zullen per 1 juni een loonsverhoging van 3% krijgen. “Voor een contract van negen maanden is dit een goed resultaat te noemen”, aldus de Dienstenbond CNV over het principe-akkoord.
In de verlengde cao voor Centraal Beheer is voorts afgesproken dat een werknemer gedurende de eerste acht levensjaren van een kind recht heeft op één periode van maximaal zes maanden aaneengesloten ouderschapsverlof. Eventueel kan in overleg gekomen worden tot spreiding van dit verlof over een langere, maar eveneens aaneengesloten periode. “In die periode kan de arbeidsduur in elk geval worden teruggebracht tot ten hoogste de helft van de normale arbeidsduur per week”. Van de opgenomen verlofuren wordt de helft door de werkgever doorbetaald, de andere helft is onbetaald. (Voor de stand van zaken m.b.t. de Achmea-cao zie pag 20)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.