nieuws

Assuron heeft eerste 3.000 bedrijven binnen

Archief

Begin deze week had de onderlinge verzekeraar Assuron ruim drieduizend aanmeldingen door MKB-ondernemers genoteerd. Assuron is door een aantal branche-organisaties in het midden- en kleinbedrijf opgericht om een premiedempingsverzekering in het kader van de Pemba-wetgeving te bieden.

Assuron biedt MKB-ondernemers dekking voor stijgingen van de gedifferentieerde WAO-premie die het gevolg zijn van WAO-situaties die zijn ontstaan na 1 januari 1998. Dit betekent dat zij ‘inloop’ biedt voor ziektegevallen vanaf begin 1997.
Voor kleine werkgevers bedraagt de premie 0,1% van de loonsom; werkgevers met een loonsom vanaf f 675.000 betalen een premie van 0,4% van de loonsom. Aan Assuron is inmiddels de vereiste vergunning verleend door de Verzekeringskamer.
Bij Assuron hebben zich inmiddels negentien branche-organisaties uit het midden- en kleinbedrijf aangesloten. Met ongeveer twintig branche-organisaties worden nog gesprekken over toetreding gevoerd. Branche-organisaties die participeren in Assuron hebben zeggenschap over de inhoud van het product en de prijsstelling. Zij kiezen ook het bestuur van Assuron.
Het waarborgkapitaal van Assuron zal voor 60% worden opgebracht door pensioenfondsen en voor 40% door de verzekeraars Ohra en Interpolis, die elk 20% voor hun rekening zullen nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.