nieuws

Advies Vrom-raad: ‘Aftrek hypotheekrente afschaffen’

Archief

De fiscale aftrek van de hypotheekrente en het huurwaardeforfait moeten verdwijnen, stelt de Vrom-raad in zijn advies aan staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) naar aanleiding van de ontwerp-Nota Wonen.

In zijn adviesrapport concludeert de Vrom-raad dat de plaats van de ‘eigen woning’ in het nieuwe belastingstelsel 21 eeuw moet worden herzien. “Aan het huidige stelsel kleven diverse nadelen”, aldus de raad die wijst op de grote schuldopbouw, hoge belastingderving, verstoring concurrentie tussen huren en kopen, en de uitzonderingspositie binnen Europa.
Een beter alternatief is volgens het adviesorgaan van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (vrom) om de ‘eigen woning’ onder te brengen in Box 3 (sparen en beleggen) van het nieuwe belastingstelsel. ” De vrijkomende middelen ten gevolge van de afschaffing van huurwaardeforfait en hypotheekrenteaftrek kunnen dan worden gebruikt om de marginale tarieven van Box 1 (werk) te verlagen en voor specifieke steun van bijvoorbeeld koopstarters”, aldus de Vrom-raad.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.