nieuws

Actuarieel Genootschap pleit voor solidariteit

Archief

“De solidariteit tussen verzekerden moet bij levensverzekeringen niet onherstelbaar aangestast worden, want dat zal zowel de consument als verzekeraars gaan schaden.”

Dat stelt het Actuarieel Genootschap in de zojuist verschenen monografie ‘Solidariteit verzekerd; inzicht in solidariteit bij levensverzekeringen’.
Daarin geeft het AG een overzicht van de problematiek rond solidariteit bij levensverzekeringen. Voor zowel individuele, collectieve als sociale verzekeringen wordt aangegeven op welke wijze het solidariteitsprincipe een rol speelt. Daarnaast wordt ingegaan op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen – zoals flexibilisering, individualisering en DNA-onderzoek – die hun weerslag hebben op dit principe.
‘Solidariteit verzekerd’ is te bestellen bij het secretariaat van het AG, tel. 0348-439.641 of fax 0348-430.555. Het boek kost f 45 (incl. portokosten).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.