nieuws

Zorgmantel voor zorgmedewerkers

Archief

Werkgevers en vakbonden in de zorg hebben een mantelcontract geslo-ten met zorgverzekeraar IZZ (Uvit) gericht op medewerkers in de ver-pleging, verzorging en thuiszorg. Dit mantelcontract komt per 1 januari in de plaats van de bestaande cao-regeling voor de zorgverzekering.

 

"We hebben ervoor gekozen werkgevers hun medewerkers de keuze te laten zelf een zorgverze-kering te zoeken. Mensen moeten niet voor een zorgverzekering kie-zen omdat de premie het laagst is, maar omdat de inhoud het beste bij hen past", zegt directeur Aad Koster van ActiZ, een organisatie voor ondernemers in de zorg.

 

  &nbspOndanks het verdwijnen van de regeling blijven de contractpar-tijen nauw met elkaar in gesprek over het stimuleren van gezond-heid en vitaliteit binnen de VVT-instellingen (Verpleging, Verzor-ging en Thuiszorg). Hiervoor dient het mantelcontract.

 

  &nbspDe cao-partijen hebben afge-sproken dat medewerkers die nu bij IZZ verzekerd zijn, gewoon van de IZZ-regeling gebruik kun-nen blijven maken en recht hou-den op een werkgeversbijdrage. Voor nieuwe medewerkers stelt de werkgever de hoogte van de werk-geversbijdrage vast of laat deze vervallen.

 

Opmerkingen:

 

Reageer op dit artikel