nieuws

‘Verzekeraars verreweg het minst risicovol’

Archief

Vier topbestuurders van Nederlandse verzekeraars hebben de Vaste Kamercommissie voor Financiën in een rondetafelgesprek gerustgesteld over de status van de bedrijfstak. "Verzekeraars zijn verreweg het minst risicovol", stelde voormalig voorzitter van het Verbond van Verzekeraars Niek Hoek.

 

Zijn eigen bedrijf Delta Lloyd beschikt bijvoorbeeld nog over twee keer de vereiste solvabiliteit. Lard Friese, van concurrent Nationale-Nederlanden, noemde zijn eigen maatschappij "een solvabele verzekeraar, die ruime solvabiliteitsmarges aanhoudt". Marco Keim, directievoorzitter van Aegon Nederland, had de eigen solvabiliteitspositie eerder al als "prima" betiteld en stelde dit keer "dat er nog steeds meer dan voldoende vermogen is om aan de verplichtingen te voldoen". Jos Baeten, sinds kort dienaar van de staat, hoefde die solvabiliteitsvraag over ASR Nederland vanzelfsprekend niet te beantwoorden. "Maar waarom hebt u de pensioenfondsen hier eigenlijk niet uitgenodigd?", stelde Hoek als retorische wedervraag aan de leden van de Tweede Kamer.

 

  &nbspIn een analyse over de kredietcrisis wees Hoek op de grote druk die aandeelhouders op financiële instellingen hebben gelegd om steeds meer risico te nemen en steeds minder kapitaal aan te houden. "Wij hebben voor de rechter moeten gestaan om die druk van onze grootaandeelhouder Aviva te weerstaan."

 

Bankverzekeren

Het besluit van het ministerie van Financiën om de banktak van Fortis en ABN Amro volledig los te maken van de verzekeringsonderdelen betitelt Jos Baeten als "een buitengewoon wijs besluit". Volgens de topman van verzekeraar ASR biedt het bankverzekeringsmodel geen extra waarde.

 

  &nbspBaeten zei dat in hetzelfde rondetafelgesprek over de kredietcrisis. Volgens Baeten is er operationeel nauwelijks voordeel te behalen en blijkt de veronderstelde spreiding van risico’s in de praktijk niet op te gaan. "De veronderstelde voordelen van bankverzekeren hebben zich niet bewezen."

 

  &nbspLard Friese, directievoorzitter van Nationale-Nederlanden, was het niet met hem eens. "ING heeft een bank en een verzekeraar onder één dak en dat bevalt ons goed." Friese is vooral content over de verkoop van verzekeringen via de bankfilialen van ING. Volgens hem willen klanten een integraal aanbod van financiële producten. Baeten en Delta Lloyd-topman Niek Hoek wijzen erop dat zoiets ook via een distributieovereenkomst kan worden geregeld.

 

Grootste fouten

  &nbspTijdens het rondetafelgesprek stelde D66-voorman Alexander Pechtold de vraag wat de grootste fout is geweest die is gemaakt. Dat riep bij ASR-voorman Jos Baeten de vraag op wat er in de ogen van de politici dan eigenlijk is misgegaan bij de verzekeraars. "De meeste verzekeraars kennen nog een goede solvabiliteit."

 

  &nbspDe vraag van Pechtold leverde vervolgens toch de volgende zelfkritieken op:

 

  &nbspKeim: "Het overschatten van de eenvoud van producten en aan wie je dat allemaal kunt verkopen."

 

  &nbspHoek: "Dat aandelenmarkten veel extremer kunnen dalen dan ooit gedacht."

 

  &nbspBaeten: "De aanname van een correlatie tussen aandelen en vastrentende waarden. We hebben gezien dat een daling van de één niet automatisch een stijging bij de ander oplevert. Verder is de verzekeringsindustrie te lang gewend geweest te zenden en niet te luisteren."

 

  &nbspFriese: "We hebben geleerd dat het nooit eenvoudig genoeg kan."

 

  &nbspNiek Hoek voegde er afsluitend nog aan toe "dat er meer belangen zijn te behartigen dan alleen die van de aandeelhouders".

 

Niek Hoek (Delta Lloyd) en Marco Keim (Aegon) met leden van de Tweede Kamer hun visie op de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak.

Achmea verhinderd

  &nbspVoor het rondetafelgesprek bij de leden van de Financiën-commissie van de Tweede Kamer was ook een vertegenwoordiger van Achmea uitgenodigd. De voorzitter van de vergadering meldde dat die "verhinderd" was. Het riep bij D66’er Alexander Pechtold de vraag op of er binnen het bedrijf geen vervanger voorhanden was. De voorzitter bleef het antwoord schuldig.

 

Reageer op dit artikel