nieuws

Pensioen op loonstrook

Archief

Softwarebedrijf Afas vermeldt sinds november op de maandelijkse digitale loonstroken de stand van zaken in de pensioenopbouw van zijn medewerkers. Afas, gevestigd in Leusden, telt 255 medewerkers.

 

Uitbreiding Benefits-Plaza

Benefits-Plaza, een zogeheten communicatieplatform waarmee werkgevers hun werknemersverzekeringen kunnen beheren, heeft de functionaliteit eindloon aan de pensioenapplicatie toegevoegd. Het systeem berekent nu direct premieconsequenties, inhoudingen en backservice-verplichtingen als gevolg van mutaties in het personeelsbestand.

 

Pensioen schoonmakers

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf stapt voor de uitvoering van de pensioenregeling per 1 januari 2010 over van Syntrus Achmea naar Cordares.

 

Cordares, goed voor een beheerd vermogen van _ 25 mld, gaat de administratie voeren voor de pensioenregeling van zo’n 600.000 deelnemers, slapers en uitkeringsgerechtigden.

 

Rekenhulp waardeoverdracht

Het Nederlands Pensioenbureau heeft een online rekenprogramma ontwikkeld dat de aanvullende koopsom berekent die een werkgever moet bijbetalen als een werknemer gebruik maakt van zijn recht op waardeoverdracht. Volgens de ontwikkelaars kon dat tot nu toe pas maanden na de indiensttreding.

 

Reageer op dit artikel