nieuws

Patiëntenclub inventariseert overstapgedrag zorgverzekering

Archief

Er is een meldactie over het veranderen van zorgverzekering van start gegaan. Het is de bedoeling te inventariseren in welke mate consumenten zich bewust zijn van de mogelijkheid om van verzekering te veranderen.

Patiëntenclub inventariseert overstapgedrag zorgverzekering

Het Meldpunt ConsumentendeZorg.nl is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. De afgelopen jaren heeft slechts 3 à 4 % van de zorgverzekerden een overstap gemaakt. Door middel van een korte vragenlijst hoopt de federatie te achterhalen hoe consumenten tegen het eventueel veranderen van zorgverzekering aankijken, wat hun ervaringen zijn en waar mogelijk knelpunten zitten, wat de motieven zijn om eventueel van zorgverzekering te veranderen, of de de polisvoorwaarden ingrijpend worden veranderd en of de veranderingen in de voorwaarden duidelijk zijn.

Reageer op dit artikel