nieuws

Pals Groep werft letseldossiers bij intermediair tegen vergoeding

Archief

Letselschadebedrijf Pals Groep is gestart met een wervingscampagne onder assurantietussenpersonen. Pals, dat zich afficheert als ‘grondlegger van de letselschaderegeling in Nederland’, stelt vergoedingen in het vooruitzicht bij het aanbrengen van dossiers.

 

"De begeleiding door het intermediair kost tijd en dus geld. Een vergoeding voor deze kosten is dan ook niet meer dan redelijk. Deze bedraagt 1% van de uiteindelijk gerealiseerde schadevergoeding indien de zaak op no cure no pay basis in behandeling is genomen. Daarop wordt een voorschot uitgekeerd dat kan oplopen tot _ 300", aldus Pals. "Deze vergoeding gaat ten koste van de marge die wij behalen op de behandeling van de zaak. De kosten worden dus niet bij de klant in rekening gebracht." Dit systeem van kostenvergoeding hanteert Pals al meer dan twintig jaar. "Het gaat er uiteindelijk om wat het slachtoffer netto in handen krijgt. Het slachtoffer kan beter _ 5.000 aan kosten voor een gedegen belangenbehartiging betalen waarbij de uiteindelijke schadevergoeding _ 100.000 bedraagt, dan geen kosten hebben bij een uitkering van _ 50.000."

 

Binnen de kring van de georganiseerde letselschadebureaus ligt betaling voor dossiers zeer gevoelig. Dat bleek maart dit jaar uit een brief van het branchebestuur van de sectie Personenschade van het Nivre, de overkoepelende organisatie van registerexperts. In die brief werd van de aangesloten personenschadebureaus verlangd dat zij er letterlijk voor zouden tekenen dat zij niet betalen voor letselschadedossiers. Wie met ‘ja’ zouden antwoorden of niet zouden reageren, konden een royementsprocedure tegemoet zien. Daarna hulde het branchebestuur zich langdurig in stilzwijgen over de uitkomsten.

 

Vastgelegde normen

Gevraagd naar een reactie op de reclame-uitingen van de Pals Groep echter stelt het Nivre: "Het Nivre vindt het niet in overeenstemming met de eigen gedragsregels en de daarin vastgelegde normen, wanneer registerexperts zich als belangenbehartiger direct of indirect inlaten met het betalen van geld of disproportionele vergoedingen aan personen of instanties die letselschadezaken ter behandeling aanbieden aan die registerexperts of aan belangenbehartigers die het Keurmerk Letselschade dragen. De wet biedt voldoende mogelijkheden aan slachtoffers om de kosten van de belangenbehartiger te verhalen op de aansprakelijke partij. Het is om die reden ongewenst dat personen of instanties die niets met het schaderegelingproces zelf te maken hebben, gewin maken door het ‘inkopen’ en/of ‘verkopen’ van letselschadedossiers." Het Nivre stelt verder het te betreuren wanneer commercie het zou winnen van ethiek en integriteit.

 

Reageer op dit artikel