nieuws

Nieuwe cao voor CED op losse schroeven

Archief

Het in september bereikte principeakkoord over een nieuwe cao voor de duizend medewerkers van expertisebedrijf CED staat op losse schroeven. Waarschijnlijk zal de rechter eraan te pas moeten komen om uitsluitsel te geven over de patstelling die is ontstaan.

Hoewel de vakbondsleden reeds dit najaar hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat (een driejarige cao voor 2008 tot en met 2010 met driemaal 3,5% loonsverhoging), kwam de CED-directie er te elfder ure op terug en mede naar aanleiding van de recente overname van Strator Genius Nederland werden nieuwe tekstvoorstellen gedaan. De bonden gaan ervan uit dat het goedgekeurde principeakkoord rechtsgeldig is, maar die zienswijze wordt niet door de CED-directie gedeeld, omdat deze cao niet door alle partijen is ondertekend. "We lijken dus af te stevenen op een juridische zitting", zegt Unie-bestuurder Arie van Dijk.

Reageer op dit artikel