nieuws

Niet-rokerstarieven Zwolsche en Unilife aan banden gelegd

Archief

Het was de gevestigde orde van levensverzekeraars 25 jaar geleden een doorn in het oog dat enkele vrijbuiters bezig waren om met speciale tarieven voor niet-rokers de krenten uit de pap te vissen. Tegelijk met de invoering van een marktbreed afgesproken nieuw basistarief wilden de grote jongens paal en perk stellen aan die speciale tarieven en werd er zelfs een bandbreedte afgesproken.

 

Met de rebellerende aanbieders, Zwolsche Algemeene en Unilife, werd afgesproken dat hun niet-rokerstarief niet meer dan 10% beneden het basistarief mocht liggen en dat "naarmate het niet-rokerstarief beneden het basistarief ligt, het ‘rokerstarief’ boven het basistarief moest liggen".

 

  &nbspDe Zwolsche en Unilife waren anno 1983 de enige maatschappijen in ons land die niet-rokerstarieven voerden. De andere levensverzekeraars spraken onderling af, dat zij er niet aan zouden beginnen, zo meldde destijds woordvoerder Paul Nouwen, directeur bij Nationale-Nederlanden.

 

Het heeft lang geduurd, maar anno 2008 ben je een uitzondering als je géén onderscheid maakt.

 

  &nbspUnilife kwam in december 1983 nogmaals in het nieuws, toen de Luxemburgse moeder de Hilversumse maatschappij verkocht aan de Britse Legal & General. Toenmalig directeur Bob van den Berg zou vervolgens Legal & General Nederland op de kaart gaan zetten.

 

Lijfrentestichtingen

Medio december 1983 nam de Tweede Kamer, tot verrassing van het ministerie van Financiën én de levensverzekeraars, een motie aan van het Tweede Kamerlid Maarten Engwirda (D66). Het parlement wilde dat lijfrentepremies voortaan alleen nog maar aftrekbaar zouden zijn, als ze werden betaald aan professionele levensverzekeraars.

 

  &nbspDeze maatregel was gericht tegen de destijds populaire betaling van lijfrentepremies aan particulieren – meestal familieleden – of aan veelal door de belastingplichtige zelf in het leven geroepen besloten vennootschappen of lijfrentestichtingen. De reden voor de opheffing van deze aftrekmogelijkheid was, dat het element van oudedagsvoorziening in laatstgenoemde gevallen onvoldoende tot uitdrukking kwam, omdat de lijfrenteplichtige niet voor voldoende dekking behoefde te zorgen

 

SER-register

Het Bureau Wet Assurantiebemiddeling van de SER ging met z’n tijd mee. Het Centraal Register van Assurantietussenpersonen zou ook via geautomatiseerde gegevensoverdracht beschikbaar komen "en wel in een drietal uitvoeringen (twee soorten diskettes en op magneetband)". Voor 1984 werd de SER-bijdrage voor de kosten van uitvoering van de Wet Assurantiebemiddeling vastgesteld op ( 42 (nog geen _ 20) voor ingeschrevenen in het A-register, voor B’s ( 21 en voor C’s ( 5.

 

Naturadekking casco

Intermed, verzekeringsdochter van de destijds zelfstandige ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis, kwam met een cascoverzekering voor personenauto’s die bij schade vrijwel uitsluitend recht gaf op reparatie en dus niet op een uitkering in geld. Voor de uitvoering van deze naturapolis werkte Intermed samen met de Autoschadeprojektengroep (ASP), waarbij dertig schadeherstelbedrijven waren aangesloten.

 

Milieuaansprakelijkheid

Acht verzekeraars besloten om de haalbaarheid van een herverzekeringspool met betrekking tot milieuaansprakelijkheid te onderzoeken. In de eerste week van december 1983 hadden al 25 andere verzekeraars positief op het plan gereageerd.

 

Reageer op dit artikel