nieuws

Motie tegen koppelverkoop zorgverzekeringen aangenomen

Archief

De Tweede Kamer heeft de motie van de CDA en PvdA over keuzevrijheid om basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars te kunnen sluiten, aangenomen. Onderzoek van onder meer de Consumentenbond zou uitwijzen dat verzekerden ernstig beperkt worden in deze keuzevrijheid.

Toezichthouder NZA moet gaan analyseren hoe zorgverzekeraars in de praktijk de keuzevrijheid beperken om de basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende zorgverzekeraars te kunnen verzekeren. Indieners van de motie willen dat zorgverzekeraars die keuzevrijheid garanderen.
Uit onderzoek van de belangenorganisatie zou blijken dat het bij 50% van de zorgverzekeraars niet mogelijk is om zonder de basisverkering een aanvullende polis te sluiten. Bij vier verzekeraars is dit wel mogelijk, maar dan met een forse premieverhoging.

Reageer op dit artikel