nieuws

Meningen blijven verdeeld over onmisbaarheid serviceprovider

Archief

Hoe belangrijk serviceproviders nu eigenlijk zijn voor de distributie van financiële producten, blijft onderwerp van discussie. FKO-voorzitter Henk Doornewaard vindt dat serviceproviders inmiddels politieke erkenning hebben gekregen voor hun rol, maar Jurjen Oosterbaan (D&O) en Rob Goedhart (Ordina) vinden dat zij hun toegevoegde waarde nog onvoldoende duidelijk hebben gemaakt.

 

De Haagse Assurantieclub (HAC) had afgelopen week Henk Doornewaard, in zijn rol als voorman van de Federatie van Koepel Organisaties (FKO), en Rob Goedhart, ontwikkelaar van adviessoftware bij Ordina en voormalig beleidsmedewerker bij de Consumentenbond, uitgenodigd om te debatteren over de toegevoegde waarde van serviceproviders.

 

  &nbspDat ging aan de hand van stellingen. De eerste luidde ‘Serviceproviders hebben een belangrijke maatschappelijke rol’. Daarmee bleek 67% van de aanwezigen het oneens te zijn. Doornewaard erkende dat het intermediair de strijd om de kwaliteitsbonus van de verzekeraars heeft verloren. "Maar de erkenning van de rol van serviceproviders door minister Bos is voor ons een grote winst."

 

  &nbspGoedhart vond de maatschappelijke rol niet evident. "Wat merkt de consument er nou van dat een tussenpersoon werkt met een serviceprovider? Die moet dat in de prijs kunnen merken; het voordeel moet niet blijven hangen bij de tussenpersoon." Doornewaard beaamde dat de klant vaak geen zicht heeft op de rol van de tussenschakel, maar wees op de drempelverlagende werking die serviceproviders hebben gehad voor buitenlandse aanbieders. "Die konden zo heel snel de markt op komen en hebben voor lagere tarieven gezorgd. Dat was in het voordeel van de consument."

 

  &nbspDe FKO-voorman wees verder op de mogelijkheid via inkoopcombinaties met meer aanbieders te werken. "Verzekeraars zijn in de jaren negentig steeds meer gaan segmenteren in hun tussenpersonenbestand. Als kleine intermediair werd het daarom steeds moeilijker om met veel partijen zaken te doen."

 

  &nbspJurjen Oosterbaan, aanwezig als ‘sidekick’, stelde daarop voor om verzekeraars een aanstellingsplicht op te leggen: zij moeten dan elke klant van een tussenpersoon aannemen. Doornewaard ziet daar niets in: "Dat maakt het voor maatschappijen zeer kostenintensief en dus prijsverhogend. Ik ben overigens niet tegen zo’n verplichting, maar ik ben ervan overtuigd dat het aandeel van de serviceproviders zal blijven stijgen. Een tussenpersoon die rechtstreeks met verzekeraars werkt, zal namelijk met nog maar één maatschappij zaken kunnen doen."

 

Prijs blijft belangrijk

Dat serviceproviding niet leidt tot een lagere prijs voor de consument, vond 57% van de aanwezigen. De meerderheid van de aanbieders en serviceproviders onder hen waren het overigens niet eens met die stelling. "Bij het verdwijnen van de buitenlandse hypotheekverstrekkers hebben de andere geldgevers anders wél direct de marge vergroot", zo stelde Doornewaard.

 

  &nbspGoedhart bleef echter van mening dat voor de klant in eerste instantie al niet duidelijk is wie nu wel en wie niet met een serviceprovider werkt. "De klant zoekt toch op internet en stuit dan vervolgens op een kantoor waar hij contact mee opneemt. Dat die tussenpersoon via een serviceprovider werkt, wordt in aanvang niet inzichtelijk gemaakt."

 

  &nbspEén van de aanwezigen wierp tegen dat maatschappelijk belang iets anders is dan financieel voordeel. "Maar de prijs blijft voor de consument toch heel belangrijk. Aan bonussen wordt zo’n _ 400 mln betaald door verzekeraars en banken, maar de klant ziet van die bonusuitkeringen, die hij in feite zelf betaalt, geen voordeel terug in zijn portemonnee", aldus Oosterbaan. "Groot inkopen leidt tot korting voor de klant", wist een tussenpersoon. "Nationale-Nederlanden biedt gewoon rentekorting als je met een serviceprovider werkt."

 

Kwaliteit

Een meerderheid van 59% was het oneens met de stelling dat een tussenpersoon die bij een serviceprovider is aangesloten, meer kwaliteit levert. "Toch heb je zonder serviceprovider minder tijd voor de klant", aldus Doornewaard. "En verzekeraars gaan geld vragen voor diensten die zij leveren aan de tussenpersoon." De tegenwerping van Goedhart dat NN en Aegon de tussenpersoon gratis ondersteuning bieden, werd door Doornewaard weggewoven: "Ik geloof niet dat dat kan. Gratis is voorbij."

 

  &nbspOosterbaan vond dat serviceproviders zich in het politieke debat sterker hadden moeten maken voor het aantonen van hun kwaliteit. "Met een marge van _ 400 mln is het een zwak verhaal als de toegevoegde waarde alleen in de inkoopfunctie zit. Je moet kunnen uitleggen wat je allemaal doet." Doornewaard ging zelfs zo ver om te stellen dat een tussenpersoon die met een serviceprovider duurder mag zijn dan een collega die rechtstreeks met verzekeraars zaken doet. "Als de kwaliteit er maar naar is."

 

verzekeraars?"

Reageer op dit artikel