nieuws

Jaaroverzicht 2008

Archief

Januari

'NVA stuurt aan op fusie met NBVA' is de openingskop van het eerste nummer van AM dit jaar. Daarin wordt ook gemeld dat beide organisaties kampen met teruglopende ledentallen. De NVA telt er per 1 januari 710 (723), de NBVA 951 (992).
 
   Toezichthouder AFM meldt in zijn begroting voor dit jaar, dat het met de kwaliteit van de advisering over hypotheken en verzekeringen de goede kant opgaat, maar tevens dat deze nog ver onder het gewenste niveau ligt.
 
   Menzis neemt de Haagse zorgverzekeraar Azivo over. Met de betrokken 132.000 verzekerden stijgt het totaal daardoor naar 2,1 miljoen.
 
   Johan van der Werf (55) vertrekt als topman van Aegon Nederland. In april zou bekend worden dat Marco Keim (45), afkomstig van Zwitserleven, zijn opvolger wordt.
 
Februari
Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke geeft een voorzet in de discussie over de beleggingsverzekeringen (door Tros Radar als 'woekerpolissen' bestempeld). Het jaarlijkse kostenpercentage zou maximaal 3,5% mogen bedragen. Dit standpunt vormt een vertrekpunt in het overleg van belangenbehartigers met individuele verzekeraars over een compensatieregeling.
 
   Voor ING Assurantiekantoren zal 2008 een nieuwe saneringsronde brengen. Die zou nog eens 20% van de bijna duizend arbeidsplaatsen doen verdwijnen.
 
   "Laten we alles vertellen over onze beloning en over de kosten van het product". Die oproep doet NVA-voorzitter Bob Veldhuis medio februari tijdens het congres van zijn organisatie.
 
   Omdat NVA en NBVA geen oog zouden hebben voor vereenvoudiging van het administratieve werk op assurantiekantoren, sticht Bert ter Maat uit Woerden de Vereniging van Financieel Adviseurs (VerFinAd).
 
   De OBP Groep willen samen met TBF nog voor de zomer met een nieuwe franchiseformule komen. Later wordt het plan op de lange baan geschoven.
 
Maart
Ombudsman Wabeke kondigt aan dat houders van een beleggingsverzekering uiterlijk eind 2009 weten wat voor hen individueel de uitkomst is van de door hem aanbevolen kostenmaximering van 3,5%.
 
   De jonge Paerel Leven komt als eerste verzekeraar met een aparte direct ingaande lijfrenteverzekering waarbij rokers vanwege hun lagere levensverwachting een hogere uitkering ontvangen dan niet-rokers.
 
   In de loop van maart wordt de schijnwerper gezet op de 'prijzenslag' bij de provisies voor woonlastenbeschermers. In de praktijk blijken de beloningen te kunnen oplopen tot 50% en in extreme gevallen zelfs 80% van de betaalde premie.
 
   Het bestuur van de sectie Personenschade van het Nivre verlangt van de aangesloten experts dat zij ervoor tekenen niet te betalen voor letseldossiers. Later blijft het stil over de uitkomst van deze actie.
 
April
Marktleider Cardif stelt dat de markt voor woonlastenverzekeringen in de afgelopen twee jaar fors is ingezakt. Bij Cardif zelf ging het om een halvering van de productie. De maatschappij zegt er van te balen dat de woonlastenpolissen (nog) niet aan regels op het gebied van beloning en advieskwaliteit waren gebonden. "Het is nu een ongereguleerde markt. Dat biedt ruimte voor excessen en die doen zich dus ook voor." Deze gebeden worden verhoord: per 1 juli vallen de adviezen voor dit soort producten ook onder de WFT.
 
   Nivre-voorman Gerard Böttcher is niet blij met Fortis ASR. Dit geldt met name voor de 'Schaderegeling met Bevoegdheid'. Hierdoor kunnen tussenpersonen het grootste deel van de woonhuis- en inboedelschades tot _ 2.500 zelfstandig afwikkelen.
 
   Inkooporganisatie InterFinanceNed neemt de franchiseketen Huis & Hypotheek over.
 
Mei
De in december 2006 met veel bombarie gelanceerde Nederlandse tak van de internationale internetverzekeraar First Europa wordt in de etalage gezet; met zijn bescheiden portefeuille van iets meer dan 1.800 polissen.
 
   De AFM maakt bekend dat vorig jaar bij financieel dienstverleners 345 maal illegale feiten zijn geconstateerd. In bijna honderd gevallen is de toezichthouder tot 'corrigerende maatregelen' overgegaan.
 
   Via een kort geding komt in de openbaarheid dat Delta Lloyd in onderhandeling met Eric Reintjens is geweest om Robein Leven over te nemen. Het eventuele 'woekerpolisrisico' deed de zaak afketsen. Dat vindt Reintjens onzin. Maar hij verliest het kort geding.
 
   Rabobank Nederland, de grootste producent van nieuwe hypotheken, laat weten voor het onderdeel vermogensvorming vrijwel volledig te zijn overgestapt op banksparen.
 
   In een overleg van minister Bos met de Vaste Kamercommissie voor Financiën komt naar voren dat de kosten van het toezicht op het intermediair dit jaar met meer dan 40% zullen stijgen. Pas eind november, bij de definitieve vaststelling ervan, zal hierover flinke commotie ontstaan.
 
   Afab versterkte zijn divisie Serviceproviding door de overname van inkooporganisatie Sterck. Daarmee kwam Afab op een jaarlijks hypotheekvolume van circa _ 13 mld, goed voor meer dan 10% van de totale hypotheekmarkt.
 
   Topman Ludo Wijngaarden van Nationale-Nederlanden krijgt van de ING-leiding te horen dat men iemand anders wilde aanstellen om NN naar de volgende fase in de 'cultuuromslag' te leiden.
 
Lard Friese (45) wordt door ING aangetrokken als zijn opvolger. Friese werkte onder meer bij Aegon (1988-2003).
 
   Participatiemaatschappij Waterland neemt een meerderheidsbelang in Aevitae, dat op grond daarvan een versnelde groeistrategie wil uitvoeren.
 
Juni
Avéro Achmea stopt met lijfrenteproducten. De teruglopende markt voor dit soort verzekeringen en de komst van banksparen werd als belangrijkste redenen genoemd.
 
Uitvaartverzekeraar Dela spreekt zijn bezorgdheid uit over de kwaliteit van de productie uit het intermediairkanaal. De brutogroei was prima, maar er was ook een veel te hoog verval.
 
   De Federatie van Koepelorganisaties (FKO) en de Vereniging van Hypotheekadviseurs (VVHN) zeggen te werken aan een nieuwe branchevereniging, vooral gericht op het niet-georganiseerde intermediair. In november zullen zij hun fusie aankondigen.
 
   Uit een onderzoek van bureau SEO komt naar voren dat meer dan een kwart van alle assurantiekantoren (deels) gefinancierd is door een verzekeringsmaatschappij. Het gaat meestal om leningen, maar in veel gevallen ook om een hypotheek op het kantoorpand.
 
Fortis Verzekeringen kondigt de verkoop aan van zijn loondienstorganisaties VerzekeringsUnie en PoliService aan respectievelijk Beijer en Optima.
 
   NVA en NBVA gaan samen met de systeemhuizen Anva en Unit4Agresso een transactieplatform voor het intermediair in de markt zetten: A-plaza.
 
   Jack Hommel (Interpolis) wordt de nieuwe directievoorzitter van de Divisie Intermediaire Distributie van Achmea, ofwel Avéro, als opvolger van Conrad Rombout.
 
Juli
Cardif, marktleider op het gebied van betalingsbeschermingsverzekeringen, breidt zijn assortiment uit met uitvaartpolissen.
 
   De website Inversam.nl, die pure intermediairverzekeraars promoot, blijkt succesvoller dan verwacht. Na twee maanden hebben zich daar al meer dan driehonderd tussenpersonen laten registreren.
 
   Bij niet meer dan 20% van de partijen die adviseren over beleggingspolissen is het adviesproces goed ingericht, constateerde toezichthouder AFM. Aan 55% kon de kwalificatie 'redelijk' worden gegeven en 25% was matig tot slecht.
 
   NN stopt met de verkoop van beleggingspolissen. "Wij kunnen niet garanderen dat het kostenniveau altijd Wabeke-proof is". In het najaar zou er een nieuw assortiment worden geïntroduceerd.
 
Augustus
In regionale dagbladen doet de AFM een oproep om hun ervaringen kenbaar te maken met de advisering van life-settlementproducten in combinatie met een hypotheek. Daarbij wordt specifiek verwezen naar Easy Life, Sothysa en DB Financials.
 
   De afkorting dvd krijgt een nieuwe betekenis, althans voor assurantietussenpersonen: dienstverleningsdocument. Zij moeten binnen afzienbare tijd gaan werken met zo'n document bij de advisering van complexe producten.
 
   Kopers van uitvaartverzekeringen kunnen, naar verwachting van Dela, vanaf 2010 exact zien hoeveel hun assurantiebemiddelaar verdient aan de transactie. Het Verbond van Verzekeraars zou hier bij de leden sterk op aandringen.
 
   Inkoopcombinatie All4All Finance Houten, waarbij zestig tussenpersonen zijn aangesloten, gaat failliet.
 
   Cor van den Bos (55) stapt op als directievoorzitter van verzekeraar Reaal.
 
September
Via een rechtszaak komt naar buiten dat hypotheekketen Optima eind vorig jaar in problemen is gekomen door een stortvloed van leads van Independer. De rechtbank in Dordrecht bepaalt dat Optima nog vier ton moet ophoesten, waar Independer _ 522.o00 had geëist.
 
   Intermediairbedrijf Realis daagt Aegon voor de rechter, omdat de maatschappij meer provisie terugverlangt dan Realis reëel vindt. Realis wordt in het ongelijk gesteld en gaat failliet.
 
   De vereniging Experts in Life Settlements Institutions (Elsi) heft zich op naar aanleiding van invallen bij Easy Life. Betrokkene Henk van de Vondervoort was secretaris van Elsi.
 
   Frank Elion (49) sinds 2005 directievoorzitter van Ohra, verlaat de Delta Lloyd Groep, waar hij ruim 25 jaar werkte.
 
   De provisieomzet van de lokale Rabobanken is in de eerste helft van dit jaar met 7% gedaald tot _ 185 (199) mln.
 
   London zegt serieus werk te maken van de introductie in ons land van een autoverzekering volgens het principe pay-as-you-drive.
 
Het Amerikaanse AIG-concern komt in grote problemen. De Nederlandse verzekeringsactiviteiten lopen geen gevaar, bezweert algemeen manager Bill Rigby.
 
   De Ierse schadeverzekeraar Quinn stopt met zijn activiteiten op het Europese vasteland en dus ook (amper twee jaar na de start) in Nederland. Het team van Quinn zoekt aansluiting bij de Deense verzekeraar Alpha Group, die de activiteiten van Quinn alhier overneemt.
 
Oktober
Internetbedrijf Independer is toegetreden tot de 25 grootste tussenpersonen van Nederland, zo blijkt uit het nieuwe AM Jaarboek.
 
   Topman Nout Wellink van De Nederlandsche Bank stelt dat de 'crisispot' voor financiële instellingen ook beschikbaar is voor verzekeringsmaatschappijen. ING en Aegon maken daarvan gebruik voor het internationale concern; SNS Reaal steekt de geleende miljoenen vooral in verzekeraar Reaal.
 
   Minder dan de helft (48%) van de bestaande beleggingsverzekeringen voldoet aan het door Ombudsman Wabeke aanbevolen kostenpercentage van 2,5%.
 
   Dela blijkt fors leergeld te hebben betaald voor de samenwerking met verkooporganisatie Uvium. De uitvaartverzekeraar heeft een vordering van _ 4,7 mln op het failliete Uvium, een voortzetting van de uitvaarttak van de eveneens omgevallen Evers Assurantie Groep in Heerenveen.
 
   De AFM wijst de branche op de plicht om WFT-overtredingen te melden, indien een aanbieder of bemiddelaar constateert dat een zakenpartner in overtreding is.
 
November
Allianz Nederland begint aan een grootscheepse organisatiewijziging in het kader van het strategisch groeiplan 'Allianz 2012'. Het concern wil kosten gaan besparen om daarmee te kunnen investeren in groei.
 
   Dela wijst tussenpersonen met 'ondermaatse kwaliteit' de deur. Een van de eerste slachtoffers is het Bredase Vitaela, dat zich met zijn tweehonderd medewerkers heeft gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen.
 
   De in oktober failliet verklaarde Fortucon Adviesgroep blijkt een schuldenlast van circa _ 10 mln te kennen.
 
   Een volgend groot faillissement betreft de circa tweehonderd medewerkers tellende Zekergroep. Dit was het toppunt van een golf van acht gefailleerde kantoren in het midden van november.
 
December
Aevitae kondigt aan per 1 januari de organisatie te splitsen in het volmachtbedrijf Aevitae Insurance Services en de consultancytak Aevitae Consulting.
 
   De belangenorganisaties NVA en NBVA besluiten tot een vergaande samenwerking onder de naam 'Federatie Fidin'. Met de organisaties VVHN en FKO worden gesprekken gevoerd over aansluiting.
 
   London is de eerste grote autoverzekeraar die voor 2009 een substantiële premieverhoging aankondigt.

Reageer op dit artikel