nieuws

Informatiesite beleggingspolis

Archief

Money-1.nl, een site waar onder meer garantieverzekeringen kunnen worden gesloten, heeft Hebikeenwoekerpolis.nl geopend. Daarop worden consumenten geïnformeerd over de werking van de universal-lifeverzekering.

 

Volgens eigenaar Peter Beszelsen zijn de compensatieregelingen die nu voor de kosten van beleggingspolissen worden gesloten, niet genoeg. "Pas eind 2009 zal duidelijk zijn wat de voorstellen voor compensatie van de geleden verliezen individueel inhouden. Intussen hebben polishouders niet in de gaten dat de waarde van hun verzekering snel verder terugloopt omdat een steeds groter deel van de maandelijkse premie besteed wordt aan risicoafdekking."

 

  &nbspDe site licht via een stappenplan toe hoe de hefboomwerking van de ingebouwde risicodekking kan worden uitgeschakeld door het splisten van de huidige verzekering in een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering en een beleggingsverzekering voor het spaargedeelte.

 

Reageer op dit artikel