nieuws

Geen premieverhoging bij Bavam

Archief

Bavam, een van de twee grote aanbieders van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor het intermediair, zal per 1 januari de premies niet verhogen. Dit heeft operationeel manager Lodie van Duijse desgevraagd laten weten.

 

Van Duijse schrijft deze ‘pas op de plaats’ toe aan een aantal efficiency-verbeteringen in het administratieve beheer, want de wettelijk geregelde verzekerde bedragen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het intermediair gaan per 1 januari met 12,02% omhoog.

 

  &nbspAlgemeen directeur Bob Dorhout Mees van Schouten Insurance International kan nog geen uitsluitsel geven over de premies. Er staan nog besprekingen met de risicodragers op het programma. Hij verwacht de verzekerden volgende week te kunnen informeren.

 

Europese Richtlijn

Op grond van de Europese Richtlijn dienen de dekkingsbedragen elke vijf jaar aangepast te worden aan het Europees indexcijfer van de consumentenprijzen. Dit leidt ertoe dat de bedragen met een percentage van 12,02% zijn verhoogd.

 

Dit betekent dat het verzekerd bedrag per gebeurtenis verhoogd moet worden naar _ 1.120.200 en het verzekerd bedrag per jaar naar _ 1.680.300.

 

  &nbspVerzekerden van Schouten Insurance International, Nassau en Bavam worden door deze verzekeraars geïnformeerd. Wie zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere aanbieder heeft gesloten, dient zelf voor de verhoging van de verzekerde bedragen zorg te dragen.

 

Reageer op dit artikel