nieuws

Geen Brits gebod tot beloningstransparantie

Archief

De Financial Services Authority (FSA), de toezichthouder op de Britse verzekeringsbedrijfstak, stelt openheid over de beloning van assurantietussenpersonen niet verplicht. Daarmee was, in elk geval voor zakelijke verzekeringen, lange tijd gedreigd. De FSA geeft de branche twee jaar uitstel.

Geen Brits gebod tot beloningstransparantie

In die tijd moet de bedrijfstak het bewijs leveren dat zelf bedachte regels ook kunnen werken. "Recent onderzoek wijst uit dat intermediairbedrijven in de meeste gevallen goed omgaan met belangenconflicten", stelt de FSA in een toelichting. "Maar het maakt tevens duidelijk dat de transparantie over de beloning, diensten en capaciteiten van makelaars moet verbeteren."
De intermediairorganisatie Biba is blij met uitblijven van de verplichte beloningstransparantie en noemt het besluit "een laatste kans voor de industrie". De zelfregulering zal er onder meer in voorzien dat klanten het recht krijgen om op verzoek kennis te nemen van de beloning van hun intermediair. Tussenpersonen moeten klanten op dat recht wijzen.

Reageer op dit artikel