nieuws

Financiele crisis noopt tot flexibele organisaties

Archief

Opleider en detacheerder Welten heeft onlangs een advertentiecampagne gelanceerd om vijfhonderd nieuwe financiële professionals te werven. Daarnaast wordt in september in Eindhoven gestart met de Fi-nancial Academy, een nieuwe hbo-opleiding die Welten samen met de Fontys Hogescholen ontwikkelt en waar over een paar jaar zo’n duizend studenten worden verwacht.

 
Opmerkelijke initiatieven, zo lijkt het, zeker in een tijd waarin in de financiële sector behoorlijk wat banen op de tocht staan en externen veelal als eersten het veld moeten ruimen. Maar Welten, dat momenteel ruim duizend medewerkers in dienst heeft, zegt met het aantrekken van vijfhonderd nieuwe mensen te willen anticiperen op een verwachte sterk toenemende vraag naar tijdelijke vakmensen, die mede wordt veroorzaakt door de huidige financiële crisis.
 
   "Natuurlijk zien we dat in de huidige hectiek de wat 'luxe' gede-tacheerden, de marketeers en de consultants, het moeilijk hebben", reageert Larry van der Schoor, lid raad van bestuur van Welten. "Maar onze mensen zitten zowel in de frontoffice, de midoffice als de backoffice. Dat zijn wel de slagaders van de bedrijven en managers willen die zo flexibel mogelijk maken, omdat deze voor de toekomst van groot belang zijn. We zien onder invloed van de financiële crisis een duidelijke trend: bedrijven willen -afhankelijk van de marktvraag- gemakkelijk 20 à 30 % kunnen opschalen, maar ook snel kunnen krimpen."
 
Anderhalve leaseauto
Maar het personeelsbeleid in de financiële sector is daar veelal nog niet op ingesteld. "Immers, als de AEX-index boven de 450 staat, dan kun je zo bij een bank of verzekeraar komen werken en staan al een dertiende en veertiende maand en anderhalve leaseauto voor je klaar. Maar als de AEX onder de 300 staat, is er vaak maar één plan: het sociaal plan¼"
 
   Dat kan echter slimmer en goedkoper, aldus Van der Schoor. "Denk bijvoorbeeld aan een combinatiecontract dat bestaat uit een detacheringsperiode en een vast arbeidscontract bij een bank of verzekeraar. Maar zo zijn er vele innovaties mogelijk. Die hebben we als Nederland ook nodig om onze zevende plaats als financiële sector op wereldschaal vast te kunnen houden."
 
Woekerpolissen
Zelf wil Welten ook flexibel zijn en kunnen meeveren met wat er in de financiële sector aan kennis en kunde wordt gevraagd. "Daarvoor onderhouden we onze contacten in de bedrijven, van de koffieautomaat tot en met het pluche", aldus Van der Schoor.
 
   "Naar aanleiding van de woe-kerpolisaffaire hebben we bijvoorbeeld teams samengesteld, die de actuariële berekeningen voor verzekeraars kunnen maken om de polissen te kunnen omzetten. Ik schat dat er van Welten nu zo'n vijftig tot zestig mensen actief bezig zijn bij verzekeraars met de afhandeling van woekerpolissen."
 
   Een ander voorbeeld zijn de zogeheten flying squads die Welten, mede door de invoering van de WFT, heeft ingezet bij enkele grote franchiseketens. "We hebben ze hiermee kunnen helpen om in deze veranderingsfase naar een flexibele organisatie te gaan."
 
Papendal
Speerpunt in het komende jaar voor Welten is de realisatie van de European Financial Campus op het terrein van landgoed Eikenburg bij Eindhoven. Deze campus wordt niet alleen de nieuwe thuisbasis van Welten, maar zal -naast een research- & developmentcenter- ook plaats bieden aan de Fi-nancial Academy, een hbo-opleiding die Welten samen met de Fontys Hogescholen ontwikkelt. Concreet gaat het om een variant van de hbo-bacheloropleiding Financial Services Management (FSM) in combinatie met maatwerkopleidingen op post-bachelorniveau.
 
   "Op de European Financial Campus, dat het 'Papendal' van de financiële sector moet worden, willen we voor en met de financiële sector theorie, praktijkstage en innovatie bij elkaar brengen en een echt platform creëren voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Tot nu toe was dat er nog niet in Nederland", zegt Van der Schoor.
 
   Het hart van de campus wordt de Financial Academy. Welten wil in september volgend jaar starten met een groep van minimaal tachtig studenten. Van der Schoor: "Het is onze ambitie om over een paar jaar, verdeeld over vier leergangen, zo'n duizend studenten te hebben. Het eerste jaar wonen ze op de campus. Dat doen we bewust, om te kijken hoe individuen zich in een groep ontwikkelen en veel te trainen op persoonlijke vaardigheden. Na dat jaar kunnen de studenten het gewone studentenleven ingaan.
 
Praktijk
Het studieprogramma van de nieuwe opleiding zal er anders uitzien dan alles wat er tot nu toe aan financiële opleidingen wordt aangeboden. Dat programma wordt momenteel voorbereid, onder meer via een klantenraad waarin ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen zitting hebben.
 
   "We gaan uit van praktijk, praktijk, praktijk. En onderweg de nodige certificaten halen. Als je dan afstudeert, ben je direct inzetbaar", aldus Van der Schoor.
 
   Juist aan die inzetbaarheid van mensen schort het nogal, vindt hij: "Wij constateren in de bedrijven een duidelijke mismatch: er zijn in de financiële sector zo'n 15.000 posities boventallig, maar daaronder zitten 3.000 acute vaca-tures. Het lijkt erop dat we als financiële sector aannemen op kennis en ontslaan op het gebrek aan vaardigheid. Welten wil met de Financial Academy mensen afleveren aan het bedrijfsleven die allround zijn in kennis én vaardigheden."
 
   Over een aantal jaren kan de campus zich ook richten op buitenlandse studenten. "De campus heet 'European', omdat we over vijf of zes jaar ook naar België willen met dit initiatief en het aanbieden voor Vlaanderen en Brussel", zegt Van der Schoor.
 
Nieuwe generatie
Volgens Van der Schoor staat er een heel interessante nieuwe generatie werkzoekenden te trappelen. "De groep die je nu ziet opkomen, is er een die meer geïnteresseerd is in het label 'ik' dan in het label Rabo, ING of Fortis. Een nieuwe generatie, die ad hoc carrièreperspectieven scant, zonder zich al te zeer te willen verbinden aan een bepaald label. En wij kunnen dat op een kansrijke manier voor ze faciliteren. Je treedt hier in dienst en je kunt bij een bank of een verzekeraar werken voor verschillende labels, je krijgt een goede opleiding en coaching en wij waarderen dat zolang als je bij ons bent. Maar we zijn er ook helemaal niet op tegen als je in dienst wilt treden bij opdrachtgevers. En dat past mooi in die nieuwe demografische ontwikkeling van dit moment."
 
de financiële sector worden.geïnteresseerd in het label 'ík' dan in het label Rabo, ING of Fortis.

Reageer op dit artikel