nieuws

Consument wil provisie weten

Archief

Van de consumenten die bij een tussenpersoon een verzekering sluiten, wil 57% weten wat het intermediair daaraan verdient. Van de tussenpersonen denkt echter 80% dat de klant niet zit te wachten op transparantie.

Dat blijkt uit een onderzoek van Blauw Research naar kosten- en beloningstransparantie. Openheid over de kosten vindt 95% van de consumenten belangrijk. Behalve de vergoeding voor de tussenpersoon wil de klant weten wat de overige kosten zijn bij sluiten en bij tussentijdsbeëindigen van een polis. Van de tussenpersonen vindt 88% dat bij het opstellen van de transparantieregels onvoldoende rekening is gehouden met hun positie; vier van de vijf geloven niet dat de consument daadwerkelijk om transparantie vraagt. De meerderheid (55%) van het intermediair verwacht niet dat zijn positie zal verbeteren door de invoering van beloningstransparantie. Zeven op de tien verwacht meer administratief werk.
  Van de ondervraagde consumenten zegt 26% helemaal niet te willen betalen voor advies, of dat nu via provisie of een uurtarief is. Veel consumenten zijn overigens van mening dat de direct writer de beste optie is: 39% sluit liever een verzekering bij een rechtstreekse aanbieder, omdat die als goedkoper wordt gezien.

Reageer op dit artikel