nieuws

Compensatieregeling NN stelt kosten risicodekking scherper

Archief

Na Delta Lloyd heeft Nationale-Nederlanden met de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim (WPC) een akkoord bereikt over de compensatie voor te hoge kosten in beleggingsverzekeringen. Belangrijke aanvulling ten opzichte van het Delta Lloyd-akkoord is een nadere afspraak over de te hanteren kostenopslag bij risicopremies.

 

De regeling geldt voor alle 730.000 verzekerden met een beleggingspolis van NN, RVS en Postbank Verzekeringen, mits die vóór 1 januari van dit jaar zijn gesloten. "Wij denken dat iets meer dan de helft van hen in aanmerking komt voor een compensatie", aldus NN-directievoorzitter Lard Friese. "De overige polissen voldoen al aan de afgesproken kostennormen." Volgens het feitenonderzoek van de AFM varieert het totale kostenpercentage bij NN-beleggingspolissen in de onderzochte standaardsituaties van 2,23% tot 3,08%. Bij het Postbank-label zit dat tussen de 1,58% en de 2,81%; RVS vertoont het grootste verschil: 1,89% als laagste en 4,29% als hoogste percentage.

 

  &nbspING schat de tegemoetkoming in de kosten naar de huidige stand van zaken in totaal op _ 365 mln, inclusief een fonds van _ 70 mln voor schrijnende gevallen. "We hebben al eerder afdoende voorzieningen getroffen voor deze tegemoetkoming." Net als bij Delta Lloyd zal de totale compensatie waarschijnlijk een veelvoud bedragen van de huidige schatting, omdat de meeste polissen nog jaren doorlopen.

 

  &nbspIn grote lijnen is dezelfde compensatieregeling afgesproken als voor Delta Lloyd-klanten. De tegemoetkoming wordt aan het eind van de looptijd van de polis berekend; in 2010 zal de verzekerde voor het eerst worden ingelicht over de exacte effecten van de compensatie. Verzekerden van wie de polis al is beëindigd, moeten zelf actie ondernemen. Hoe dat moet, wordt later bekendgemaakt.

 

Plafonds

Voor polissen zonder garantie-element geldt net als bij Delta Lloyd een kostenplafond van 2,45% (minimaal _ 1.200 premie per jaar) of 2,85% (bij minder premie). De kostenmaximering voor verzekeringen met minimaal 3% rendementsgerantie is afwijkend: daar geldt een jaarlijkse inhouding van 2,9% (vanaf _ 1.200 premie) of 3,3% (daaronder). Delta Lloyd hanteert respectievelijk 3,1% en 3,5%. Die percentages gelden bij NN overigens wél voor het NN InterRente Fonds. Dat wil nog niet zeggen dat een garantieverzekering daarmee bij NN goedkoper is dan bij Delta Lloyd, stelt WPC-voorzitter Jeroen Wendelgelst. "Elke verzekeraar maakt andere kosten om garantie te kunnen bieden. Daarnaast zijn er heel grote verschillen tussen de producten van beide maatschappijen. Wij hebben ons sterk gericht op het uiteindelijke effect voor de polishouder. Dat moet minimaal gelijk zijn aan de compensatie die Delta Lloyd biedt. Je kunt dus niet focussen op één onderdeel. Het totale pakket zal uiteindelijk hetzelfde zijn met een paar kleine verschillen."

 

Risicopremie

Desondanks zijn in het overleg met NN over de regeling een aantal "open eindes" uit de afspraken met Delta Lloyd verder ingevuld, zegt Verliespolis-advocaat Jurjen Lemstra. "Er ontstaat een steeds duidelijker format voor andere verzekeraars. Die hebben geen excuus meer om langer te wachten met een eigen regeling."

 

  &nbspDe losse eindjes hadden met name betrekking op de maatstaf voor de te hanteren overlijdensrisicopremie. "Een belangrijke stap is dat we nu keiharde afspraken hebben gemaakt over de te hanteren sterftetafels: die moeten zo recent mogelijk zijn en mogen niet ouder zijn dan de tafels 1980-1985. Verder is overeengekomen dat de kostenopslag voor de risicopremies niet meer dan 10% mag bedragen. Dat is ook een vooruitgang: bij Delta Lloyd geldt nog een bandbreedte van 11% tot 22%."

 

Geen procedure

De gerechtelijke procedure van WPC en de Vereniging Consument & Geldzaken tegen NN inzake de woekerpolissen wordt hiermee beëindigd. De polishouders die zijn aangesloten bij de stichtingen WPC en Verliespolis moeten nog wel instemmen met de regeling. De Ombudsman Financiële Dienstverlening spreekt van "een redelijke en juiste regeling".

 

  &nbspNN-polishouders die zich bij Verliespolis hebben aangesloten, ontvangen hun bijdrage van _ 50 retour. "Daarnaast ontvangen zij een aanvullende vergoeding."

 

  &nbspDe stichtingen praten nog met SNS Reaal en Fortis; naar verwachting leidt dat nog dit jaar tot resultaten.

 

afgesproken kostennorm."

Reageer op dit artikel