nieuws

Bos maakt IFO-correspondentie openbaar

Archief

Minister Bos (Financiën) maakt op korte termijn de stukken openbaar die inzicht geven in de discussie tussen het ministerie en onderzoeksinstituut IFO over het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen.

IFO kreeg begin vorig jaar de opdracht om de markt voor beleggingsverzekeringen in kaart te brengen, teneinde meer inzicht te krijgen in de kosten ervan. Uiteindelijk gaf IFO die opdracht na tal van vertragingen en meningsverschillen met Financiën weer terug, waarna de AFM afgelopen zomer het onderzoek afrondde.
De Tweede Kamer wilde inzicht in het hoe en waarom van het vastlopen van het onderzoek; Bos zegde in oktober toe dat te willen geven, maar wilde eerst de discussie met IFO afronden. Dat is nu gebeurd. "Ik heb met IFO overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor afwikkeling van het contract. Dit betekent dat ik onder meer op korte termijn de stukken die inzicht bieden in het verloop van het IFO-onderzoeksproces, in bewerkte, geanonimiseerde vorm, openbaar zal maken", aldus de minister.
Wat precies besproken is tussen beide partijen, blijft onduidelijk. "Het IFO heeft ervaren dat de politieke zeeën zeer hoog kunnen gaan", zegt voorzitter Evert Jan Lammers.

Reageer op dit artikel