nieuws

ASR-mensen houden gunstige ontslagvergoeding

Archief

In navolging van hun ex-collega’s bij Fortis Bank zal ook voor de medewerkers van ASR Nederland het sociaal plan met twee jaar worden verlengd. Hierdoor blijven oude bepalingen, zoals de oude (gunstige) kantonrechtersformule, van toepassing.

Op medewerkers van ASR zijn diverse cao's van toepassing, waarin onder meer de functie-indeling en de beloningsstructuur van de binnendienst, de winstdelingsregeling en het keuzesysteem voor arbeidsduur en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Deze worden ongewijzigd met een jaar verlengd. De directie van ASR Nederland heeft echter wel substantiële wijzigingen voorgesteld in de cao voor de buitendienst, waardoor deze eenvoudiger wordt en het provisiegerelateerde deel van de beloning komt te vervallen. Hierover wordt onderhandeld onder begeleiding van een klankbordgroep van buitendienstmedewerkers.

Reageer op dit artikel