nieuws

Aon-polis tegen inkomstenverlies door piraterij

Archief

Scheepseigenaren, -bevrachters en ladingeigenaren die worden geconfronteerd met kapingen op zee, kunnen zich bij Aon verzekeren tegen de inkomensderving die hiervan het gevolg is.

Aon-polis tegen inkomstenverlies door piraterij

Scheeps- en goederenverzekeringen en losgeldverzekeringen dekken de financiële gevolgen van het onderbreken van een reis door piraterij vaak niet. De nieuwe Aon-polis biedt dekking voor scheepsbevrachters die moeten betalen voor de huur van een schip – ook al is dit schip tijdelijk gekaapt -, scheepseigenaren die door contractbreuk een deel van de inkomsten uit scheepsverhuur mislopen, ladingeigenaren - met name van seizoensgoederen – die geconfronteerd worden met ontbonden contracten omdat de goederen worden opgehouden en alle overige partijen die betrokken zijn bij de reis en een verzekerbaar belang hebben. De dekking gaat in op de eerste dag van een aanval.

Reageer op dit artikel