nieuws

Amfas in reddende armen van Nationale-Nederlanden

Archief

De nieuwe leiding van het in Rotterdam gevestigde verzekeringsconcern Amfas werd in het najaar van 1983 geconfronteerd met aanzienlijk grotere verliezen dan was voorgespiegeld door het vertrokken management. De nood was zo hoog, dat een overname geboden was. Amfas (overkoepeling van onder meer RVS en De Zeven Provinciën) dreef in de armen van redder Nationale-Nederlanden (NN).

 

Versterking van de positie op de binnenlandse markt was het belangrijkste motief voor NN om Amfas over te nemen. Het marktaandeel in levensverzekeringen zou stijgen van 25% naar 30% en dat in schadeverzekeringen van 10% naar 13%. Het personeelsbestand van Amfas, toentertijd vierduizend medewerkers, zou mede in verband met reorganisaties als gevolg van administratieve automatisering gaan krimpen met 20 tot 25%.

 

  &nbspVerzekeringsconglomeraat Nieuw Rotterdam Beheer liet weten alle aandelen te willen overnemen van de W.B.D. Lippmann Groep om hiermee zijn assurantiebemiddelingsdivisie te versterken. Het in Den Haag zetelende Lippmann telde destijds ongeveer tweehonderd personeelsleden.

 

NVA en NBVA

De besturen van de tussenpersonenorganisaties NVA en NBVA waren besprekingen begonnen om te komen tot een nauwere samenwerking. Bundeling van kennis en capaciteit zou moeten leiden "tot een verdere versterking van de behartiging van de individuele en collectieve belangen van de leden". De besturen wilden nog voor de jaarwisseling hun in totaal 1.750 leden raadplegen over een concreet plan voor een samenwerkingsverband. Nu, 25 jaar later, zijn de organisaties na herhaaldelijke verkeringsfases nog niet verder gekomen dan een (in juni jl. aangekondigd) federatief verband.

 

Werkloosheidspolis

De Rotterdamse assurantiemakelaardij C.A. van Eijck & Zoon introduceerde 25 jaar geleden een werkloosheidsverzekering bij nieuwe hypotheken: de Huiseigenaren-Beschermverzekering. De dekking was voor 100% ondergebracht bij enkele syndicaten van Lloyd’s in Londen. Indien de verzekerde onvrijwillig werkloos zou worden, zou met ingang van de vierde maand van de werkloosheid. De uitkering was gemaximeerd tot ( 35.000 of de som van 33 maandtermijnen, als deze som beneden ( 35.000 ligt.

 

  &nbspOp grond van fiscale omstandigheden zou schadebetaling achteraf in één bedrag plaatsvinden (er konden tussentijds wel renteloze voorschotten worden uitgekeerd). Hiermee revancheerde Van Eijck zich voor de in 1982 geïntroduceerde (en alweer uit de markt genomen) soortgelijke verzekering, waarvan de uitkering niet belastingvrij was, omdat deze in termijnen geschiedde.

 

Rechtsbijstandverzekering

De Utrechtse Provinciale Assurantie Club hield medio november 1983 een forumavond over rechtsbijstandverzekering. Voorzitter Gerard Vos van de Nederlandse Organisatie van Rechtsbijstandassuradeuren hekelde het "gebrek aan positieve maatschappelijke belangstelling" voor het functioneren van de rechtsbijstandverzekering bij de ‘publieke smaakmakers’ in ons land. In bijvoorbeeld West-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië bestonden volgens hem veel minder vooroordelen ten aanzien van particuliere rechtsbijstandverzekeringen.

 

  &nbsp"Wij zijn niet behoeftescheppend", betoogde Vos, "wij spelen louter in op de behoeften bij het publiek". Hij vond het te dogmatisch geredeneerd, als men stelt dat het winststreven van commerciële bedrijven er te allen tijde toe leidt, dat de kosten zoveel mogelijk worden gedrukt.

 

Reageer op dit artikel