nieuws

‘Agis heeft beste inkoopbeleid’

Archief

Zorgverzekeraar Agis zou volgens een onderzoek van de Consumentenbond, de ouderenbond Anbo en de patiëntenfederatie NPCF het inkoopbeleid het best op orde hebben. Multizorg, dat onder meer inkoopt voor ONVZ, Fortis ASR, PNO Ziektekosten, VVAA en DSW, staat onderaan.

 

Volgens de onderzoekers hebben de zorgverzekeraars bij het contracteren van ziekenhuizen en andere zorgverleners meer aandacht voor de kwaliteit van zorg dan in 2007. "Verzekerden krijgen meer informatie over de gemaakte afspraken en kwaliteitsargumenten van patiënten- en consumentenorganisaties worden vaker meegewogen", aldus de onderzoekers. "Het inkoopbeleid voor ziekenhuizorg, huisartsenzorg en fysiotherapie is meer ontwikkeld dan voor aandoeningen als diabetes, hartfalen en COPD", stellen de onderzoekers.

 

Niet het geval

Zorgverzekeraars hebben sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel een cruciale rol bij het inkopen van kwalitatief goede zorg. "Verwacht werd dat verzekeraars zouden selecteren op kwaliteit waarbij ze met bepaalde zorgverleners wel contracten aangaan en met andere niet. Dat lijkt nog niet het geval", aldus de onderzoekers. Wel zou uit het onderzoek blijken dat de financiële vergoeding die ziekenhuizen en andere zorgverleners krijgen, vaak afhankelijk is van zaken als kwaliteit, wachtlijsten of klanttevredenheid. Het onderzoek wijst verder uit dat het vaak onduidelijk is welke sancties er volgen als een zorgaanbieder de gemaakte afspraken over onder andere kwaliteit niet nakomt.

 

  &nbspWel worden verzekerden ten opzichte van 2007 beter geïnformeerd. "Desondanks is het vaak onduidelijk welke kwaliteit de gecontracteerde zorgverleners leveren. Ook blijkt er in de praktijk nauwelijks onderscheid tussen de keuzevrijheid bij een naturapolis en doorgaans iets duurdere restitutiepolis", aldus de onderzoekers. De onderzoekers rangschikken

 

Ranglijst

CZ en Zorg en Zekerheid zijn als tweede en Uvit als derde geëindigd op de ranglijst van verzekeraars op het terrein van inkoop. Andere verzekeraars komen in de optiek van de drie belangenorganisaties niet verder dan de kwalificaties ‘redelijk’ of ‘matig’. Opvallend is de laatste plek voor Multizorg, de inkooporganisatie die voor meerdere verzekeraars de inkoop regelt. Multizorg is onlangs gaan samenwerken met VRZ, de inkooporganisatie van regionale zorgverzekeraars.

 

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek doen de Consumentenbond, Anbo en NPCF een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars. Zo vinden de belangenorganisaties dat de zorgverzekeraars begrijpelijke informatie moeten leveren, óók over de kwaliteit die zorgaanbieders leveren. Verder moeten de verzekeraars duidelijk maken waarom zorgaanbieders wel of juist niet gecontracteerd zijn. "En", zeggen de drie organisaties, "wees helder over consequenties als zorgverleners hun afspraken niet nakomen."

 

Vergulde stethoscoop

PNO Ziektekosten is bij een onderzoek van de Consumentenbond als beste zorgverzekeraar uit de bus gekomen. De zorgverzekeraar is alleen toegankelijk voor mensen werkzaam in de media. De Consumentenbond beoordeelde de zorgverzekeraars onder meer op telefonische bereikbaarheid en afhandelen van declaraties.

 

Reageer op dit artikel