nieuws

Aegon verzekert het WIA 35min-risico

Archief

Aegon biedt in het Gezond Werkplan nu ook een WIA 35min-verzekering. Deze polis beschermt werknemers tegen een terugval in inkomen als ze in WW of bijstand terechtkomen doordat ze 35% of minder arbeidsongeschikt zijn verklaard en niet meer bij hun huidige of een andere werkgever aan het werk kunnen.

Iemand die na twee jaar ziekte door het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt geen uitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Werkgever en werknemer moeten samen een oplossing zoeken. Wordt die niet gevonden, dan volgt een WW-uitkering. Deze bedraagt 70% van het laatst verdiende loon. De uitkeringsduur is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Na de WW-uitkering kan bijstand volgen. "De WIA 35min-verzekering beschermt tegen dit risico", stelt Aegon. De uitkering wordt verstrekt na afloop van een eventuele WW-uitkering en vult het inkomen aan tot minimaal 70% van het verschil tussen het oude en het nieuwe inkomen. Voorwaarde voor uitbetaling is dat minimaal 50% van de verdiencapaciteit wordt benut. "Zo is er een prikkel om naar werk te blijven zoeken", aldus Aegon. Wordt hier niet aan voldaan, dan ontvangt de werknemer eenmalig een uitkering van 25% van het oude loon. De uitkeringsduur van de verzekering is vijf of tien jaar.

Reageer op dit artikel