nieuws

Verzekeringsbranche bijna verlamd door poststaking

Archief

Het is uiteraard een kwestie van ‘achteraf praten’, maar je kunt je afvragen hoe het zou zijn gelopen met het commerciële koeriersbedrijf voor de verzekeringsbranche als die onderneming 25 jaar geleden enkele maanden later van start was gegaan. Ons land werd in november 1983 namelijk geconfronteerd met langdurige stakingsacties bij de Posterijen.

 

De voor ons land vrij unieke poststaking had in het predigitale tijdperk een verlammende uitwerking op verzekeringsbedrijven. Met kunst- en vliegwerk werd getracht om zoveel mogelijk post op de plaats van bestemming te krijgen. Daarbij fungeerden vooral buitendienstmedewerkers van maatschappijen als tijdelijke postbodes.

 

  &nbspDe tussenpersonenorganisaties NVA en NBVA deden een dringend beroep op de ambtenarenbonden om een eind te maken aan de ontwrichting van het postverkeer. "De belangen van verzekerden worden hierdoor geschaad, denk aan de vertraging bij dekkingsbevestigingen en bij de financiële afwikkeling van schades. Bovendien leidt de situatie tot extra inspanningen en kosten (koeriers, telex, telefoon, etc.), die gezien het marginale resultaat in onze bedrijfstak niet opgebracht kunnen worden", aldus beide organisaties in een telex aan de ambtenarenbonden.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Behalve de al geruime tijd durende concurrentiestrijd tussen intermediairmaatschappijen en zelfbedieningsverzekeraars op het terrein van de autoverzekeringen, begon het 25 jaar geleden ook steeds spannender te worden bij de levensverzekeringen. De destijds nog geheel zelfstandige zelfbedieningsverzekeraars Centraal Beheer, Ohra en FBTO staken in november 1983 de koppen bij elkaar over de ontwikkelingen op het terrein van de overlijdensrisicoverzekeringen. De drie spraken af dat zij niet zouden overgaan tot het voeren van de basistarieven die waren vastgesteld door de grote intermediairmaatschappijen.

 

"De drie direct writers zijn samen wel een zekere vorm van een bodemtarief overeengekomen om bij te dragen tot een zekere ordening van de markt", berichtte AssurantieMagazine. Dit nieuws kwam naar buiten via ‘brugmaatschappij’ Interpolis. Deze had onder de paraplu van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen) het basistarief besproken met onder meer de genoemde drie direct writers.

 

Spaaragentschappen

De NBVA bracht in november 1983 de ‘Nota Spaaragentschappen’ uit. Daarin werd geconcludeerd dat in de bestaande contracten tussen spaarinstellingen en spaaragenten de rechtspositie van de bemiddelaar op een matige tot ronduit slechte wijze is geregeld. In een aantal gevallen zou het noodzakelijk zijn dat de beloningsregeling werd verbeterd, omdat er in het geheel geen rekening zou worden gehouden met de omvang van de werkzaamheden van het desbetreffende agentschap.

 

  &nbspGeheel in de geest van begin jaren tachtig, kende de NBVA als een van de beleidsdoelstellingen dat gestreefd moest worden naar een volstrekte scheiding van het bank- en het verzekeringsbedrijf, inclusief assurantiebemiddeling. Toch achtte het bestuur het "van evident belang" de leden te informeren over de rechtspositionele aspecten verbonden aan het houden van een spaaragentschap, omdat de praktijk uitwees dat vele "en naar het lijkt een toenemend aantal" assurantiekantoren een spaaragentschap in hun bedrijf opnemen.

 

Kortere werkweek

"Om tot enige grip op het arbeidsmarktgebeuren te komen, zal ook in het bank- en verzekeringsbedrijf het invoeren van een 35- of 36-urige werkweek noodzakelijk zijn." Dat zei voorzitter Laurier van de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP). Hij zag weinig heil in het geleidelijk terugbrengen van de werktijd met één uur per week. "Dat geeft spanningen en organisatorische problemen, terwijl de effecten op de arbeidsmarkt minimaal zullen zijn."

 

Reageer op dit artikel