nieuws

Van het intermediair 80% niet transparant bij start 2009

Archief

Volgens een onderzoek van SmartOffice.nl onder 98 tussenpersonen zal per 1 januari slechts 20% van het intermediair de klant gaan informeren over de provisie. De overige  80% kan of wil nog geen provisietransparantie invoeren.

Van het intermediair 80% niet transparant bij start 2009

Van de telefonisch ondervraagde intermediairs kiezen er 19 volmondig voor transparantie, hoewel een deel nog niet weet hoe dit met hun klanten moet worden gecommuniceerd. Verder geven 17 adviseurs aan zich eerst goed op de hoogte te willen stellen van de nieuwe regels, terwijl 62 tussenpersonen nu al zegt de transparantieregels niet te zullen nakomen. Redenen die hiervoor worden opgegeven zijn: slechte voorbereiding en geringe kennis van deze regels, angst dat de klant naar een ander stapt, een onrechtvaardig verschil met de banken die niet hoeven te voldoen aan de regelgeving of het argument dat "mijn klant geen behoefte heeft aan deze informatie". "De uitkomsten van het onderzoek sporen wel met de uitzending van Tros Radar over het intermediair en de provisietransparantie", aldus directeur Ab Flipse (foto) van SmartOffice.nl. "Veel tussenpersonen denken ook dat het zo'n vaart niet zal lopen met deze regelgeving. De AFM blaft wel vaak, maar bijt niet", zei een hen.

Reageer op dit artikel