nieuws

Vakbonden om de tafel met De Goudse over reorganisatie

Archief

Op initiatief van De Unie zijn de vakbonden medio november om de tafel gegaan met De Goudse. De verzekeraar gaat zijn kosten volgend jaar met 10% verlagen en zegt niet uit te sluiten dat een deel van de achthonderd medewerkers door die ingreep zijn baan verliest.

 

Bestuursvoorzitter Franswillem Briët kondigde in een artikel in Het Financieele Dagblad aan dat de winst van De Goudse (_ 44 mln in 2007) ondanks ‘een operationeel gezien prima jaar’ dit jaar zal dalen. De oorzaak ligt in tegenvallende beleggingsinkomsten, door verliezen op aandelen (2,5% van het belegd vermogen) en Amerikaanse schuldpapieren (6% tot 7% van het vermogen). Desgevraagd zegt de maatschappij dat de solvabiliteit niet in het geding is. "De actuele marge is 180%", aldus een woordvoerder.

 

  &nbspMaar de tegenvallers nopen de verzekeraar wel tot een kostenreductie van 10%. Tijdens het overleg dat hierover in november met de vakorganisaties werd gevoerd, is onder meer gesproken over de personele gevolgen van de aangekondigde kostenreductie in 2009. De Goudse heeft de stand van zaken toegelicht, maar kon nog geen concrete maatregelen noemen.

 

Externen

  &nbspOp 17 november zal Briët tijdens een kwartaalbijeenkomst voor de medewerkers (opnieuw) aandacht aan dit onderwerp besteden. Met de vakorganisaties is afgesproken dat medio december vervolgoverleg plaatsvindt, wanneer het ‘Businessplan 2009’ definitief is vastgesteld.

 

  &nbspDe plannen zouden er globaal op neerkomen dat de werkzaamheden anders en ‘slimmer’ moeten worden georganiseerd. De nagestreefde kostenreductie zou hierdoor voor een belangrijk deel kunnen worden gerealiseerd. Bezuinigingen op personeelskosten zouden vooral gerealiseerd moeten worden door een reductie van het aantal externe krachten dat werkzaam is bij De Goudse.

 

Reageer op dit artikel