nieuws

Serviceproviders zwijgen over inhouding provisie

Archief

Serviceproviders geven zelf weinig prijs over het deel van de door aanbieders betaalde (bonus-)provisies dat zij als omzet boeken; op de inschatting dat een derde van de provisie bij deze tussenschakel achterblijft, reageert alleen DAK concreet. Verder weten veel partijen nog niet hoe zij na 1 januari, als het bonusverbod ingaat, willen worden beloond.

 

BLG stelt in reactie op het artikel in AM 20 (pag. 3), waarin wordt aangegeven dat volumebonussen van 0,4% tot 0,8% worden uitgekeerd, geen regelingen te kennen waarbij tot 0,8% afsluit- en maximaal 0,8% bonusprovisie wordt betaald. "Maar de maximale bonus van 0,8%, die klopt. Alleen is dat dan in combinatie met maximaal 0,5% afsluitprovisie."

 

  &nbspVanwege de diversiteit van afspraken is geen eenduidig beeld te geven van de mate waarin bonussen achterblijven bij serviceproviders; naar schatting strijken zij gemiddeld een derde van de totale provisie op. Desgevraagd laten de grote partijen niet het achterste van hun tong zien. "Wij vinden de discussie over toegevoegde waarde zinvol", zegt Wim Witteveen, die leiding geeft aan de serviceprovidingtak van Afab. "Dit maakt dat ieders rol in de totale keten helder wordt en maakt duidelijk waar er waarde wordt toegevoegd. Voor 2009 zullen wij onze dienstverlening nog verder uitbreiden. Hierover zal ons intermediair binnen enkele weken worden geïnformeerd."

 

  &nbspDat 70% van de omzet van serviceproviders van bonussen afkomstig is, wordt door Albert Eikenboom van de Coöperatie van Service Providers (CVSP) niet ontkend. "Maar dat is afhankelijk per aangesloten serviceprovider. Voor wie een vergoeding per dossier of een abonnementsprijs aan het intermediair vraagt, ligt dit uiteraard behoorlijk lager. Feitelijk maakt het niet uit waar een serviceprovider zijn inkomsten uit genereert. Voor zijn toegevoegde waarde zal hij altijd een marge inhouden."

 

  &nbspBonussen van geldverstrekkers van tussen 0,4 en de 0,8% lijken Eikenboom overdreven. "Wellicht is dit bij hele grote marktpartijen zo, maar die zullen waarschijnlijk dan ook meer overhead hebben. Wij behoren tot de top 10, maar dit soort marges worden niet door ons behaald. Gemiddeld liggen de bonussen van aanbieders bij ons tussen de 0,15% en 0,5%."

 

  &nbspOver hoeveel provisie de CVSP nu exact doorbetaalt, is ook Eikenboom mistig. "In de regel wordt een groot deel provisie en bonus doorgegeven aan het intermediair. De vergoeding is vooral afgestemd op de geleverde toegevoegde waarde aan het intermediair. De marge per hypotheekdossier kan derhalve verschillen. Wat dit na 1 januari wordt, is voor ons momenteel nog onbekend, maar zal normaliter qua verhouding niet veel afwijken."

 

  &nbspWelke uit Hoorn betreurt het dat serviceproviders soms hoge provisies opstrijken zonder daar zelf veel toegevoegde waarde voor te leveren. "Wij zeggen al lange tijd: stop met stapelen", zegt directeur Cor Zwaan. "Wij voegen echt waarde toe. We zetten geen twee faxen tegenover elkaar, maar beoordelen en toetsen de aanvragen. Wij zijn van mening dat we een goede provisie doorbetalen aan het bij ons aangesloten intermediair. Kijkend naar de bedragen die eerder zijn genoemd, is dat opnieuw bevestigd."

 

DAK

Alleen coöperatie DAK geeft enig inzicht in de provisieregeling en zegt vrijwel alle provisie volledig door te betalen aan de aangesloten kantoren. "In 2007 is omgerekend per gepasseerd hypotheekdossier nog geen 0,15% bonusprovisie ingehouden en is overige bonusprovisie tezamen met de volledige reguliere provisie aan de gebruikers doorbetaald."

 

  &nbspDaarnaast is DAK naar eigen zeggen nooit in de hoogste staffel voor volumebonussen ingedeeld "en wij hebben ook niet voor veel geld bedrijven overgenomen om extra te kunnen profiteren van volumebonussen. Andere serviceproviders ontvingen vorig jaar vaak ruim 0,25% meer. Desondanks betalen wij tot op heden over het algemeen wél de meeste provisie door."

 

Geen standaard

IG&H Consulting heeft in zijn onderzoek (zie ook elders in dit blad) naar serviceproviders geen marktstandaard kunnen ontdekken voor het provisiedeel dat de serviceprovider zelf houdt. "Naar ons idee is het geen gekke veronderstelling dat zij 30 tot 35 basispunten verdienen", aldus IG&H-partner Matthijs Mons. Uit het onderzoek blijkt dat inkoopcombinaties gemiddeld een brutowinstmarge hebben van 55%. "Daarbij moet je wel onderscheid maken tussen inkooporganisaties die midofficediensten bieden en de zogeheten ‘stapelaars’ die alleen bundelen. Die laatste groep heeft serieuze marges, terwijl de groep die midofficediensten biedt tegen lagere marges werkt, maar vaak wel grotere volumes boekt."

 

  &nbspVoor het onderzoek is met diverse serviceproviders gesproken, maar ook Mons heeft nog geen duidelijk beeld hoe zij hun verdienmodel vanaf 1 januari gaan inrichten. "Ik denk dat dat vooral komt, omdat ze het zelf nog niet weten. Iedereen heeft het Kamerdebat van vorige week afgewacht. Sommige partijen zijn totaal overvallen, terwijl deze ontwikkeling in feite al was af te leiden uit de Europese regelgeving. Sommige serviceproviders betrekken al wel een deel van hun inkomsten van het intermediair. Partijen die dat niet gewend zijn, zullen het helemaal moeilijk krijgen."

 

Ketens

Dat over het algemeen 30% tot 35% wordt ingehouden door serviceproviders, ligt in lijn met bekende inhoudingspercentages bij De Hypotheker. Die houdt 30% van de totale provisieomzet. Van Bruggen Adviesgroep hanteerde eveneens een afdrachtpercentage van 30%, maar is dit jaar overgestapt op 15%. Bij De Hypotheekshop wijken de getallen duidelijk af: tot _ 120.000 wordt per franchisenemer 13% ingehouden. Boven die grens is dat nog maar 2%.

 

Reageer op dit artikel