nieuws

Registeraanbod zorgt voor verwarring bij intermediair

Archief

Het huidige aantal eisen aan het intermediair heeft bij de registeraanbieders tot veel activiteiten geleid. Bij het intermediair heeft het nieuwe registeraanbod voor verwarring gezorgd. Zo startte het Dutch Securities Institute (DSI) begin november met een website www.wftdiplomawijzer.nl, terwijl de Stichting Assurantie Registratie (SAR) een vergelijkbaar Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening (RDFD) in de lucht heeft.

 

Op de site van DSI – die bij het sluiten van het nummer overigens nog niet operationeel was- kunnen partijen controleren of een financiële dienstverlener WFT- gekwalificeerd is en welke modules hij heeft gevolgd. In die zin zou deze site als tegenhanger kunnen gelden van het Register Deskundigheid Financiële Dienstverlening van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) dat in september op de markt kwam. Ambtelijk secretaris Nelleke Sterrenberg van de SAR is het daar absoluut niet mee eens. "Ons register heeft een rappelfunctie voor Permanente Educatie en een persoonlijke digitale kluis voor diploma’s en certificaten van de geregistreerden, terwijl wftdiplomawijzer.nl resultaten op het gebied van PE in het geheel niet meldt. Inschrijving bij wftdiplomawijzer.nl is gratis voor financiële dienstverleners, terwijl inschrijving in het RDFD-register van de SAR _30 per jaar kost (het eerste jaar _ 50). Volgens Sterrenberg staan er nu 34 adviseurs op de site vermeld, terwijl er nog 150 in de pijplijn zitten."

 

  &nbspHiernaast beheert de SAR uiteraard de bekende keurmerken Register Makelaar in Assurantiën (RmiA) met tweehonderd beursmakelaars, Registeradviseur in Asurantiën (RAiA) met vierhonderd adviseurs en Register Pensioenadviseur (RPA) met circa driehonderd adviseurs. Deze adviseurs zullen ook in het RDFD-register worden opgenomen.

 

DSI-registers

"Wftdiplomawijzer.nl laat zien welke diploma’s een adviseur heeft, maar toont toch ook de Permanente Educatie en heeft zelfs een rappelfunctie", meldt DSI. "Het register van wftdiplomawijzer.nl onderscheidt zich wel duidelijk van andere DSI-registers die niet alleen inzicht geven in de deskundigheid, maar ook in de integriteit van financieel adviseurs", zegt operationeel directeur Dick Vis van DSI. DSI startte op 1 juli namelijk met vier nieuwe DSI-registers voor adviseurs van hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen en consumptief krediet die WFT gekwalificeerd zijn.

 

Daarnaast heeft DSI een register geopend voor personen met een andere integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening. Deze is vooral bestemd voor ondersteunende medewerkers (al of niet met klantcontacten). Voorwaarde voor opname is wel dat de onderneming waar de medewerker in dienst is, bij DSI is aangesloten.

 

Screening

"DSI-registers onderscheiden zich van andere registers, omdat ze gebaseerd zijn op een integriteitsonderzoek", zegt Vis. DSI-registratie is alleen mogelijk als de adviseur gescreend is door de AFM, DNB of DSI, voldoet aan diverse deskundigheids- en integriteitsvereisten en ook nog de gedragscode van DSI onderschrijft. "De integriteitscontrole is een belangrijke meerwaarde van onze registers", zegt Vis. "Voor ons met onze achtergrond in de effectenwereld ís zo’n integriteitscontrole vanzelfsprekend een bekend verschijnsel, maar ik denk dat het nu, zeker door de huidige vertrouwenscrisis, onvermijdelijk is dat er in andere branches naar waarborgen op dit vlak zal worden gezocht en dat je ook als assurantieadviseur zal moeten kunnen aantonen dat je niet alleen deskundig bent, maar ook een bonafide ondernemer. Bij overtredingen moeten ook boetes volgen, vinden wij. Zonder licht rijden is bijvoorbeeld in mijn woonplaats Amsterdam behoorlijk uitgebannen door boetes. Zo moeten malafide ondernemers ook worden aangepakt, denk ik."

 

Telefonisch navraag

Bij de integriteitscontroles voor het personenregister gaat DSI zeker niet over één nacht ijs. Behalve de diploma’s worden ook werkgeversverklaringen over de afgelopen vijf jaar beoordeeld, waarbij telefonisch navraag wordt gedaan, Verder is er een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig en ook een ondertekende eigen verklaring met betrekking tot integriteit. Ten slotte wordt ook het faillissementsregister gecontroleerd en onderzocht of de ondernemer zich niet heeft schuldig gemaakt aan economische delicten.

 

Tuchtcommissie

Bij een vergrijp volgt er eerst een onderzoek en daarna een gesprek met de overtreder. Als vervolgens de tuchtcommissie wordt ingeschakeld heeft deze de keus tussen aantekening in de registers en een boete of berisping. Deze aantekening blijft drie jaar lang in de registers staan.

 

  &nbspVis kan of wil op dit moment nog niet zeggen hoeveel financieel adviseurs zich hebben ingeschreven of hoeveel personen er in de aanloopfase naar registratie zitten.

 

Wat de totale omvang van de register betreft, verwacht hij dat adviseurs in het personenregister bijvoorbeeld zullen komen uit de groep adviseurs die nu gekozen heeft voor het Nationaal Regime Mifid. Dat zijn er zesduizend, maar omdat dit vooral grotere kantoren betreft, kun je dit aantal misschien wel vermenigvuldigen met vijf of zes en zou je, als je andere kantoren meerekent, op een aanzienlijk hoger getal kunnen uitkomen", aldus Vis.

 

Kosten

Deelname aan de DSI-registers kost een bedrijf _ 125 per jaar (bij vijf of minder geregistreerde medewerkers). ZZP’ers betalen geen deelnamekosten. Registratie (inclusief screening) kost _ 95, maar beleidsbepalers die al gescreend zijn door AFM of DNB betalen _ 48,75. Daarnaast is er een jaarlijkse contributie van _ 97,50 per registratie.

 

Reageer op dit artikel