nieuws

Opnieuw licht verlies levenproductie

Archief

Augustus heeft wat betreft de inkomsten uit nieuw gesloten individuele levenpolissen de lijn gevolgd die in juli is ingezet: de productie is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wel is de afname minder dan de 10% van juli: de omzet is met _ 522 (557) mln ruim 6% lager dan in augustus 2007. Het aantal verzekeringen dat daarmee gemoeid is, gaat slechts met 2% achteruit: 80.300 (81.600).

 

  &nbspDe afzet van beleggingsverzekeringen loopt opnieuw sterk terug, nadat het aandeel van de unit-linkedpolissen in het totaal zich in de eerste helft van het jaar enigszins leek te stabiliseren. Augustus levert voor _ 67 (105) mln aan beleggingspremies op, waarmee het belang van deze verzekeringen daalt tot onder de 13%. Overigens blijft het aandeel unit-linked als we de koopsommen buiten beschouwing laten vrij stabiel op 45%, zo blijkt uit de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

 

  &nbspDe koopsomomzet herstelt zich na een verlies van 9% in juli: augustus levert voor _ 425 (431) mln aan eenmalige premies op, waarmee de daling wordt beteugeld tot 1,5%. De belangrijkste koopsomcategorie, die van de direct ingaande lijfrenten, is in augustus goed voor _ 261 (266) mln. De premiebetalende variant van de lijfrenteverzekeringen levert met _ 101 (109) mln 7% in, wat een hele verbetering is ten opzichte van juli, toen de productie 30% achterbleef bij vorig jaar.

 

  &nbspDe uitgestelde pensioenverzekering blijft het goed doen en komt uit op _ 41 (38) mln nieuwe premies. De markt voor overlijdensrisicopolissen lijkt wat te stagneren en schommelt sinds mei rond een productie van _ 8,5 mln. Augustus levert _ 8,6 (10,7) mln op (-20%), maar wel uit exact 17.000 nieuwe verzekeringen, ruim de helft meer dan de 11.148 van augustus 2007: de betaalde premie per polis (inclusief koopsommen is in een jaar tijd dus gedaald naar _ 506 (960). Nieuwe individuele levensverzekeringen Tegen periodieke premie Tegen premie ineens Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premie ineens (x 1.000) kapitaal ineens Augustus 2008 Verzekeringen in geld 56,0 3.364,3 33,3 19,9 11,9 575,3 402,5 hypotheek 7,4 763,7 9,3 7,6 0,0 0,5 0,9 pensioen uitgesteld 1,8 350,1 6,5 2,1 0,3 22,9 17,4 lijfrente uitgesteld 1,3 85,0 2,0 4,0 2,9 99,7 80,0 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 325,9 260,8 levenslang bij overlijden 24,6 170,9 4,3 0,1 0,3 1,2 0,9 spaarverzekering 3,2 116,6 3,5 5,5 0,9 45,5 33,5 risicoverzekering 15,8 1.812,3 7,0 0,1 1,1 55,7 1,4 overige verzekeringen 2,0 65,6 0,6 0,4 0,3 24,0 7,5 Verzekeringen in beleggingen 11,7 1.113,6 24,2 20,3 0,7 21,1 22,3 hypotheek 5,4 454,2 11,6 10,8 0,0 1,7 0,5 pensioen uitgesteld 2,2 392,5 6,4 6,6 0,1 2,0 1,8 lijfrente uitgesteld 1,2 27,7 2,2 0,9 0,5 10,5 12,2 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 2,6 217,9 3,7 1,9 0,1 6,6 7,4 risicoverzekering 0,1 19,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,1 1,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 Augustus 2007 Verzekeringen in geld 47,9 2.352,1 29,7 25,4 13,5 603,6 397,6 w.v. hypotheek 7,5 697,5 11,4 8,3 0,0 0,2 0,1 pensioen uitgesteld 1,4 305,5 4,0 5,0 0,2 22,3 15,8 lijfrente uitgesteld 1,4 77,9 1,9 5,7 2,8 107,7 77,3 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 318,6 264,4 levenslang bij overlijden 24,3 166,1 4,4 0,3 0,5 1,7 1,2 spaarverzekering 2,9 104,3 3,2 5,6 0,6 36,4 24,1 risicoverzekering 8,2 951,8 4,3 0,2 2,8 91,0 6,2 overige verzekeringen 2,2 49,0 0,6 0,4 0,3 25,8 8,5 Verzekeringen in beleggingen 19,3 1.608,8 38,1 32,8 0,9 30,6 33,8 w.v. hypotheek 7,7 728,8 18,4 20,1 0,1 4,3 2,3 pensioen uitgesteld 2,7 344,0 7,0 4,9 0,1 1,6 1,0 lijfrente uitgesteld 1,3 59,4 2,7 1,3 0,6 13,9 19,8 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,6 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 7,2 446,8 9,6 6,2 0,2 9,1 8,5 risicoverzekering 0,1 21,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,3 8,0 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6

 

Reageer op dit artikel