nieuws

Opleiding wordt nog geen premiebepalende factor

Archief

De vaststelling van het CBS dat hoogopgeleiden langer en gezonder leven dan mensen met een lagere opleiding, lijkt voorlopig alleen voor Paerel Leven aanleiding om over verdere premiedifferentiatie na te denken; Nationale-Nederlanden stelt dat de mate van opleiding nu al indirect premiebepalend werkt.

Paerel-directeur Hans Brandwijk vindt de cijfers de moeite waard om te bestuderen. "Differentiatie is onvermijdelijk. Na rookgedrag en gewicht is dit een volgend aspect. Wel zijn er twee knelpunten: enerzijds de controleerbaarheid van het opleidingsniveau en anderzijds het fenomeen dat de ene groep meer gaat betalen als je voor de andere groep scherpere tarieven gaat hanteren."
Reaal en Cardif houden zich op de vlakte, terwijl Nationale-Nederlanden stelt dat het opleidingsniveau indirect al premiebepalend werk. "Wij differentiëren risicopremies naar body mass index (bmi), de hoogte van het verzekerd kapitaal en rookgedrag. Wij erkennen dat hoger opgeleiden bewuster en gezonder leven, wat zich vertaalt in een betere bmi. Indirect hebben hoger opgeleiden bij ons dus voordeel van hun bewuste levensstijl en langere levensverwachting: ze betalen minder premie vanwege de goede bmi." Actuaris Jan Donselaar ziet ook een verband: "De niet-rokerskorting komt relatief vooral bij hoger opgeleiden terecht en de speciale tarieven die gelden voor hogere inkomens en bijvoorbeeld huiseigenaren komen relatief ook vaker bij de hoger opgeleiden terecht."

Reageer op dit artikel