nieuws

NVA: verruim pensioenmogelijkheid ondernemers

Archief

De NVA pleit in het kader van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2009 voor een verruiming van de aftrekmogelijkheden voor ondernemers bij individuele pensioenopbouw.

De intermediairvereniging wil dat de maximumpremiegrondslag in de derde pensioenpijler wordt verhoogd. "In de praktijk constateren financiële dienstverleners namelijk binnen de huidige regelgeving de nodige problemen voor zelfstandigen en zzp'ers om een adequaat pensioen op te bouwen." De NVA pleitte eerder met succes voor het afschaffen van een uitgevoerde inperking van de aftrekmogelijkheden en wil nu dat ondernemers dezelfde aftrekmogelijkheden krijgen als werknemers hebben binnen de tweede pensioenpijler (collectieve pensioenopbouw via de werkgever). Daartoe zou het systeem van de jaarruimte- en inhaalruimteberekening moeten worden aangevuld met de inhaalaftrek, zoals die gold onder de Brede Herwaardering II (1995-2001).

Reageer op dit artikel